Advies Vastgoedrecht/Bouw

ADVOCAAT

SPECIALISTEN IN VASTGOEDRECHT EN BOUWRECHT

E

en specialiteit van uiterst belang, daar het onderwerp is van aanpassingen, eigendommen die in realiteit sociaal-economisch zijn en in de persoonlijke levenssfeer van personen van groot belang zijn, de onroerende goederen met hun ruime verscheidenheid (woning, familiele woning, rijwoning, flatgebouw, zakelijk lokaal, toeristischa appartement, enzovoort).

De vastgoedsector, constructie, Woningen, Stedebouw, steeds betreft het om dezelfde hoedanigheid zijnde het onroerend goed of gebouwen.

Onze groep van advocaten hebben een ruime ervaring in het Vastgoedrecht zowel op buitenrechterlijk als op rechterlijk vlak.

Op vlak van het begeleiden geven we sinds jaren raad aan de klanten bij de formaliteiten van een aankoop van een woning, eender welk onroerend goed waarbij hen bijstaan van het begin tot het eind, hierbij hen bijstaand bij hun relatie met de vastgoedmakelaar, promoter of privé verkoper en dit gedurende heel het proces tot aan de ondertekening van de notariële akte en registrering van deze via inschrijving van de woning in het Eigendomsregister. Waarom de diensten van Carlos Baño León aangaan?

 

Vastgoedrecht Bouw in Spanje

In het facet van opstellen en nazicht van alle soorten van contracten van het vastgoed, of deze nu privaat of publiek zijn,  evenals het vergezellen van onze klanten bij de notaris, dienen deze contracten publiek  gemaakt te worden.

In dit gedeelte van het Recht komen heel belangrijke rechtsfiguren voor zoals, eigendom, bezit, gemeenschap, mede-eigendom, vruchtgebruik, huurcontract, eigendomsrecht, hypotheek, enzovoort, en dit alles is een kennisonderwerp en behoort tot ons dagelijkse werk, niet enkel op buitenrechterlijke maar ook op rechterlijk vlak.

Op het juridisch vlak onze advocaten specialisten in vastgoed rekeen we n op een grote ervaring bij het bijstaan van onze klanten in de Rechtbanken en Gerechtshoven bij aanklachten dat ze hebben ten opzichte van één van de juridische constituties voorheen vermeld in relatie met de woning, enzovoort.

Het is aanzienlijk onze ervaring met betrekking tot juridische aanklachten van alle soort ten opzichte van Promotors en Bouwheren met bekomen van belangrijke resultaten, en dit zowel op vastgoedrecht als op het bouwrecht.

Aangrenzend aan het vastgoedrecht maar wel meer eigen is aan deze van het Stedebouwkundig Recht, waar figuren voorkomen welke alhoewel bestudeerd in het administratief Recht wegens de relatie die het heeft met het Eigendomsrecht en zodoende vastgoed, worden ook door dit kantoor behartigd.

We handelen ten opzichte van plaatselijke autoriteiten en andere Publieke organen, allen met betrekking tot woningen en andere soorten van gebouwen, waarbij we competent zijn op vlak van Licenties, projecten en stedebouwkundige plannen; evenals op vlak van onteigeningen.

Op vlak van het Bouwrecht helpen we onze klanten-kopers van woningen niet enkel op rechterlijk vlak wanneer hun rechten dienen verdedigd te worden in de Rectbank en Gerechtshoven maar ook voorafgaand gedurende de periode van bouwen of ook proberen te handelen als onderhandelaar ter voorkoming van een juridisch conflict.

Normaalgezien wanneer een klant ons zijn probleem aantoont, treden we onmiddellijk in contact met de verantwoordelijke Architect of technische architect die tussenbeide is gekomen om uit de eerste hand te weten wat er is gebeurd en als dit ons niet voldoet, we ons steeds wenden tot een Architect of Technisch architect, welke onafhankelijk werken en we aan hen vragen om verplichtende expertenverslagen op te maken welke nadien dienen ter onderhandeling mat de verzekeringsmaatschappijen of ook als gefundeerd expertenbewijs kan ingediend worden de rechtbank wanneer dit nodig is. Belangrijk binnen dit domein van handelen, is ons werk met de verzekeringsmaatchappijen om te proberen om steeds tot een gunstig akkoord te komen voor de klanten op het gebied van de tienjarige verantwoordelijkheid van schades.

Zonder dat deze lijst een exclusief karakter heeft, sommen we enkele juridische handelingen op welke de meest voortkomende in de Rechtbanken en Gerechtshoven zijn, waarbij onze advocaten van de vastgoed veel professionele ervaring hebben gebaseerd op de resultaten:

:

Vastgoedrecht Bouw in Spanje

Rechten van auteur of Eigendom; Zakelijk Recht; Bezit en beschermde handelingen; Medeëigendom en condominium; Gemeenschap van eigenaars; Scheiding van gemeenschapelijke eigendom; Doorgangsrechten; Vruchtgebruik; Verkoop Vastgoed; Aanklachten voortkomend uit Stedelijke Verhuurcontracten; Annulering van aan-en verkoopcontracten en schenkingen; Eisen van gedeponeerde garanties bij aankopen; Toeristische appartementen; gebruik maken van beurtrol; Verplicht onteigenen; Proces van faillissement; Nieuwbouw; Wet van Horizontale Eigendom problemen bij werken en vertragingen; Leasing vastgoed; Gemeentelijke Meerwaardebelasting; Aanklachten voortkomend uit huurverdragen; Aanklachten van schades wegens gebrekkige bouwwerken (Promoter, Bouwheer, Hoofdarchitect, Technische architect en andere specialisten); Aanklachten van verborgen schades in de bouw; Aanklachten voorkomend uit het recht van Hypotheek; Aanklachten wegend contracten van uitvoering van werken; Aanklachten aan verzkeringsmaatschappijen van woningpolissen

Raadpleeg onze artikelen, notities, verkorte beslissingen die u verder terugvindt en we met betrekking tot deze specialiteit laten noteren.

Nieuws en zinnen

Bezoek onze pagina Vastgoedrecht

BLOG

Verwante artikelen

WILT U EEN ONLINE AANVRAAG DOEN?

De eerste consultatie is gratis

Scroll naar boven