ADVOCAAT

ARBEIDSRECHT

O

nderdeel van het recht dat onder meer de verhoudingen tussen de arbeidsbepalingen regelt, onder meer als inhuurder of als zelfstandige.

Historisch gezien ontstaat het arbeidsrecht als gevolg van de Industriële Revolutie en de gevolgen daarvan, het overwerk, het werk zonder bescherming of garanties en de vreselijke dwangarbeid, enz.

De staat ging uit van de regulering van een minimum aan regels waarboven de delen konden onderhandelen, zijnde deze minimumeisen de garantie van een leefbaar loon, van respect voor de rechten van de werknemers en ook de garantie van een bescherming op het gebied van de veiligheid op het moment van werken.

Samen met de wetteksten die het arbeidsrecht regelen, met name in het werknemersstatuut, zijn in deze tak van het recht ook de regulering van bijzondere arbeidsverhoudingen zoals leidinggevenden of huishoudelijk personeel en ook het belangrijke onderwerp dat de sociale zekerheid impliceert en ten slotte, de verordening gewijd aan de vrijheid van vereniging.

De verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, met hun grote verscheidenheid, worden geregeld door de wet en hebben een verplichte basis voor werkgevers en werknemers, met de uiteindelijke versterking door de overheid van een of andere vorm van arbeidsovereenkomst naar gelang de behoeften van de werknemers.

Er zijn verschillende manieren van beëindiging van de arbeidsrelatie, afhankelijk van de gelijktijdigheid van de zaken die door de wet worden overwogen; de beëindiging wegens schending van de werknemer of het bedrijf, en het is opmerkelijk om het ontslag in de dagelijkse praktijk van de rechtbanken en gerechtshoven te benadrukken.

De verworven rechten van de werknemers; de werkdag; het salaris, de wijzigingen van de essentiële arbeidsvoorwaarden, zijn ook zaken die dagelijks worden uitgelegd door de rechtbanken en gerechtshoven, en die een zeer belangrijk deel van het door deze tak van de wet geregelde materiaal veronderstellen, net zoals het belangrijke onderwerp van de looneisen veronderstelt.

Aangelegenheden zoals overeenkomsten, arbeidsongevallen, sociale zekerheid, beroepsrisico’s, vormen een constant en herhaald materiaal dat in advocatenkantoren als het onze deze tak van het recht veelvuldig wordt uitgeoefend.

BLOG

Aanverwante artikelen

Ontslag Geannuleerd Van Werknemer, Fundamentele Rechten

Een Rechtbank van Madrid heeft een ontslag van een werknemer geannuleerd die was gebeurt terwijl deze in de gevangenis zat.  De uitspraak geeft weer dat er de mogelijkheid van twijfel bestaat “meer dan gefundeerd” dat de werkgever deze afvloeiing deed ” daar hij niet wenste een exgedetineerde onder zijn personeel te hebben.” En dit is een delicaat en een fundamenteel…

WENST U EEN VRAAG TE STELLEN?

Eerste aanvraag is altijd gratis

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven