Arbeidsrecht

ADVOCAAT

ARBEIDSRECHT

O

nderdeel van het recht dat onder meer de verhoudingen tussen de arbeidsbepalingen regelt, onder meer als inhuurder of als zelfstandige.

Historisch gezien ontstaat het arbeidsrecht als gevolg van de Industriële Revolutie en de gevolgen daarvan, het overwerk, het werk zonder bescherming of garanties en de vreselijke dwangarbeid, enz.

De staat ging uit van de regulering van een minimum aan regels waarboven de delen konden onderhandelen, zijnde deze minimumeisen de garantie van een leefbaar loon, van respect voor de rechten van de werknemers en ook de garantie van een bescherming op het gebied van de veiligheid op het moment van werken.

Samen met de wetteksten die het arbeidsrecht regelen, met name in het werknemersstatuut, zijn in deze tak van het recht ook de regulering van bijzondere arbeidsverhoudingen zoals leidinggevenden of huishoudelijk personeel en ook het belangrijke onderwerp dat de sociale zekerheid impliceert en ten slotte, de verordening gewijd aan de vrijheid van vereniging.

De verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, met hun grote verscheidenheid, worden geregeld door de wet en hebben een verplichte basis voor werkgevers en werknemers, met de uiteindelijke versterking door de overheid van een of andere vorm van arbeidsovereenkomst naar gelang de behoeften van de werknemers.

Er zijn verschillende manieren van beëindiging van de arbeidsrelatie, afhankelijk van de gelijktijdigheid van de zaken die door de wet worden overwogen; de beëindiging wegens schending van de werknemer of het bedrijf, en het is opmerkelijk om het ontslag in de dagelijkse praktijk van de rechtbanken en gerechtshoven te benadrukken.

De verworven rechten van de werknemers; de werkdag; het salaris, de wijzigingen van de essentiële arbeidsvoorwaarden, zijn ook zaken die dagelijks worden uitgelegd door de rechtbanken en gerechtshoven, en die een zeer belangrijk deel van het door deze tak van de wet geregelde materiaal veronderstellen, net zoals het belangrijke onderwerp van de looneisen veronderstelt.

Aangelegenheden zoals overeenkomsten, arbeidsongevallen, sociale zekerheid, beroepsrisico’s, vormen een constant en herhaald materiaal dat in advocatenkantoren als het onze deze tak van het recht veelvuldig wordt uitgeoefend.

BLOG

Aanverwante artikelen

Ontslag Geannuleerd Van Werknemer, Fundamentele Rechten

Een Rechtbank van Madrid heeft een ontslag van een werknemer geannuleerd die was gebeurt terwijl deze in de gevangenis zat.  De uitspraak geeft weer dat er de mogelijkheid van twijfel bestaat “meer dan gefundeerd” dat de werkgever deze afvloeiing deed ” daar hij niet wenste een exgedetineerde onder zijn personeel te hebben.” En dit is een delicaat en een fundamenteel…

Ontslag Nihil Situatie Van Incapaciteit Terug Indienstneming

Een werknemer van Mercadona – met een gediagnosticeerd rugprobleem – welke zich in ziekteverlof bevond voor tijdelijke onbekwaamheid tot werken wanneer deze een schrijven van onslag ontving. Hierin, verdedigde het bedrijf dat “alhoewel de situatie was gerechtvaardigd met bewijzen van medische documenten van arbeidsongeschiktheid, de arbeider niet bijdroeg aan de productiviteit van het bedrijf” en het ontslag om deze reden…

Onterecht Ontslag Van Een Arbeider Buiten De Eu Wegens Verlies Van Werkvergunning

In de Rechtbank van het Tribunal Supremo besliste bij verdict van datum 16/11/2016 en bij de Recurso nº 1341/2015 werd de verdediging van het schoonmaakbedrijf geweigerd, ten opzichte van  de uitspraak van de TSJ van Madrid waarin men gelijk gaf aan de nationale werknemer, van buiten de EU, welke na 8 jaar te hebben gewerkt, het bedrijf het stopzetten van…

Werk Vakantie, Verhoging Van Bedrag, Inbegrepen Periodieke Vergoedingen.

In de Rechtbank van Social van de Tribunal Supremo zijn er twee beslissingen genoteerd geworden betreffende de afhouding toepasbaar op de vakantieperiodes, welk probleem was behandeld geworden in het Hof van Justitie van de Europese Unie (TJUE) in hun uitspraak op 22 mei 2014 met betrekking tot C-139/12 “Lock” en van 12 juni 2014, betreffende de zaak c-118/13 “Bollacke”. De…

Ontslag Geannuleerd Van Werknemer In Gevangenis, Fundamentele Rechten

Een Rechtbank van Madrid heeft een ontslag van een werknemer geannuleerd die was gebeurt terwijl deze in de gevangenis zat.  De uitspraak geeft weer dat er de mogelijkheid van twijfel bestaat “meer dan gefundeerd” dat de werkgever deze afvloeiing deed ” daar hij niet wenste een exgedetineerde onder zijn personeel te hebben.” En dit is een delicaat en een fundamenteel…

Ontslag Terecht. Niet Erkenning Van Fout Bij Ontslagbrief Beslissing Door Hoogste Gerecht

De advocaten op het gebied van het arbeidsrecht van het  Buffet van de spaanse advocaten Carlos Baño León, hebben een positieve uitspraak bekomen van het Hooggerechtshof, van de Sociale Kamer, in Cassatieberoep nº2385/2014 met datum van 10/05/2016 ingesteld door een werknemer die indertijd was ontslagen worden door zijn werkgever, van een hotelketen, te Elche, Alicante. Ten opzichte van het ontslag…

Ontbinding Timesharingscontract Wegens Onbreken Van Beschijving Van De Eigendom En Duurtijd

In de Rechtbank Sala Primera van het Tribunal Supremo heeft men de uitspraak 192/2016 genoteerd, overeenkomstig het arrectbevel nº793/2014 van datum 29/03/2016, in welke men terug vaststelt het ontbreken van detail van de eigendom  en duurtijd, welke als nietig worden verklaart van de contracten met betrekking tot timesharing-eigendommen. Niettegenstaande, na onderzoek van de gevolgen van deze nietigheid, verklaart men, alhoewel…

Geldig Ontslag. Hof Van Mensenrechten Straatsburg. Onderzoek Van Electronische Boodschappen Verstuurd Vanuit Werkcomputer

Een uitspraak afgelopen dinsdag gepubliceerd door de Rechtbank van de Mensenrechten van Straatsburg (Frankrijk), verdedigt dat het gerechtvaardigd is dat een bedrijf controleert en naleest de electronische briefwisseling, privé of professioneel, van eender welke werknemer.  De uitspraak verwees naar het specifieek geval dat gebeurt was in Roemenië, volgens de bronnen van het Gerechtshof, waarbij het bedrijf toegang had tot de…

Arbeids aanklacht Voor De Tijd Van Pause Niet Opgenomen, Vergoeding

De Rechtbank Supremo in St van de Sala Social van datum 5 januari 2016 heeft een interessante uitspraak gedicteerd. De “koffiepause” niet opgenomen wordt, dient extra te worden vergoed, maar niet alsof het een overuur is.  De vijfde zaal van de Rechtbank Supremo, heeft een tegenopwerping van de ADIF (Administratie van werken van Spoorwegen) geweigerd, tegen de uitspraak die de Nationale Audentie…

Juridische Werkaanklacht Aanklacht Verandering In Kortingen Aan Werknemers

In het Hooggerechtshof Sala Social stelde men vast dat een bedrijf van “El Corte Inglés” een korting gaf aan zijn werknemers zijnde een percentage van vermindering bij aankoop van een Play Station 4.  De Vierde Kamer weigerde de tegenwerping van de CC.OO die verdedigde dat deze vermindering een verandering teweeg gaf teweeg in de werkvoorwaarden en dat de werknemers hadden recht…

Onrechtmatig Ontslag Werknemer Rekening Met Diensttijd Zonder Terug Indiensttreding

In het Tribunal Supremo is uitgesproken met datum van 20 october 2015 een verdict in welke men verklaart dat een werknemer nadat de uitspraak van herkenning en onrechtmatig ontslagen deze weigerde om terug in het bedrijf in dienst te treden, ondanks de wil van het bedrijf om dit te doen.  Deze zal tot gevolg hebben dat men geen rekening kan…

Het Onrechtmatig Ontslagen Herbekenen Voor Het Invullen Van Een Werkfiche

Het Tribunal Superior de la Justicia van de Regio Murcia heeft door middel van een uitspraak van datum van 26 october 2015 met verzoekschrift nº 194/2015 tegen de uitspraak van de Rechtbank van justitie van social 2 van Cartagena afgewezen die verklaarde dat het Ontslagen niet correct was van een werknemer van een bedrijf die zich toewijdde aan de productie…

WENST U EEN VRAAG TE STELLEN?

Eerste aanvraag is altijd gratis

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven