Handelsrecht

ADVOCAAT

HANDELSRECHT

D

it advocatenkantoor van Alicante heeft een grote ervaring in het handelsrecht en heeft in de loop der jaren een belangrijke dienst bewezen aan onze cliënten, niet alleen door middel van advies, maar ook door het verdedigen van hun belangen bij rechtbanken en gerechtshoven in heel Spanje.

Dit is een van de takken van het recht die meer up-to-date is en die onderhevig is aan veranderingen, gemotiveerd door het speciale object dat zich bezighoudt met deze materie en de constante evolutie ervan.

Wanneer we naar het handelsrecht verwijzen, denken we in de eerste plaats aan het woord markt en dat is vanwege de oorsprong ervan, want ‘markt’ was de openbare plaats waar de producten werden geruild en ‘commercieel’ is het recht dat de commerciële activiteiten in het legale verkeer regelt.

De werkelijkheid is verder gegaan en deze tak van het recht heeft zich uitgebreid van de eerste uitwisselingen van handelaars tot het heden, waar alles wat te maken heeft met industriële eigendom en oneerlijke concurrentie is opgenomen.

Het doel van het handelsrecht kan op vele manieren worden gedefinieerd, maar synthetisch kan worden gesteld dat het de regelgeving of systemen zijn die de marktactiviteit en de prestaties van de marktdeelnemers reguleren.

Van groot belang is de regulering van effecten, wissels, cheques en promesses, als eigen betaalmiddel bij transacties van commerciële aard, in deze sector met een eigen regelgeving, zoals de bankwet dat doet en niet de verzekeringsmaatschappijen.

Ook de regelgeving met betrekking tot verzekeringsmaatschappijen en contracten met deze maatschappijen is een punt van veel tegenstrijdigheid in de rechtbanken en gerechtshoven.

Binnen deze tak van het recht is de regulering van de deelnemende natuurlijke personen, die zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen zijn, van essentieel belang, zijnde de regulering van kapitaalvennootschappen, bekend als Ltd. en Co. bovenal onderworpen aan regulering en behandeling in die tak. We mogen de commanditaire vennootschappen op aandelen niet vergeten.

Van belang is natuurlijk de zeer belangrijke groep van contractuele cijfers die naar behoren commercieel van aard is, zoals de commerciële koopovereenkomst, het bemiddelings- en bemiddelingscontract, het bemiddelings- en bemiddelingscontract, het provisiecontract en het agentuurovereenkomst, het bankcontract, het factoringcontract, het handelscontract en nog veel meer, die verschillen van die van civiele aard, hoewel ze een gemeenschappelijke basis hebben en vele andere die specifiek zijn voor het handelsrecht.

We kunnen deze korte opmerking niet beëindigen zonder een gereguleerde figuur te noemen in deze tak van het recht, namelijk het faillissementsrecht. Gereguleerd door wet 22/2003 van 9 juli 2003, is dit een van de meest gevoelige cijfers met de grootste economische gevolgen, die van invloed zijn op ondernemers in hun overgrote meerderheid in een situatie van tijdelijk gebrek aan liquiditeit en de noodzaak om een akkoord te bereiken met hun schuldeisers die tot doel hebben de onderneming te redden, een akkoord dat moet worden gesloten binnen een juridisch proces met de grootste garanties voor alle partijen.

BLOG

Aanverwante artikelen

Waarborg Bij Verkoop Onroerend Goed verantwoordelijk Bedrijfsleider

Heel positief nieuws voor de kopers die jaren geleden van woningen te Spanje die hun geld hebben verloren wegens het niet hebben van een waarborg van de Bouwheer/promoter. Vele engelse burgers waren hiervan de duppe. Lees daarom dit artikel en heb terug hoop. Er is in de rechtbank Mercantil nº3 van Madrid een rechtszitting geweest om een beslissing te vellen…

Internationale Verkoop Van Goederen Spaanse Geldschuld Turkije

In de  Rechtbank van Eerste Instantie nº 2 van Alcoy heeft een uitspraak laten noteren in een Gewone Zitting met nummer 353/2014 ten gunste van een klant van dit kantoor, advocatenkantoor Baño León van turkse nationaliteit akkoord gevend aan de vraag en veroordelend de spaanse firma ter betaling van de bestaande schuld als gevolg van het niet betalen van het…

Waarborgen Bij Aankoop Aanklacht Aan Verantwoordelijken Van Promoters

De Spaanse advocaten van het advocatenkantoor Baño León zijn begonnen met het indienen van de eerste aanklachten tegen de verantwoordelijken van bedrijven Promotors, welke niet hun verplichting nakomen als bedrijf om te waarborgen de bedragen die werden aanbetaald als reserve voor aankopen van woningen in Spanje. We hebben reeds ingelicht over de terugvordering die erkent worden voor deze aanklachten, steeds…

Verkoopsschuld In Spanje , Internationale Verkoop, Bedrijf Van Turkije

In de Rechtbank van Eerste instantie nº 2 van Alcoy heeft er een rechtszitting plaatsgevonden op de dag van vandaag en dit met procedurenummer van Gewoon Rechtsproces nº 353/2014, waarbij de spaanse advocaten een bedrijf van turkse nationaliteit vertegenwoordigden tegen een spaans bedrijf dat producten had aangekocht en schuld had voor een gedeelte van de aankopen.  Verkoopsschuld In Spanje. Voor de…

Vertegenwoordiging Werknemer. Verlies Van Voorwaarde. Bij Verhuis Naar Ander Centrum

Verdwijnt de voorwaarde van vertegenwoordiging van de werknemers wanneer het gaat om een sluiting van het centrum of bij het verplaatsen naar een andere plaats, zoals dit wordt herkent door het Tribunal Constitucional (TC) in een uitspraak gedaan op 11 april 2016. De TC baseert zich op het feit dat niet de wettelijke voorziening of juridischprudentie bestaat die garantie geeft…

Verantwoordelijkheid Van Directeur Filiaal, Een Groep Van Bedrijven Bevoordeeld De Groep

In de uitspraak van 11/12/2015 van de Zaal 1 van Burgelijke Rechtbank, beschouwde men dat de beslissing of handeling van de verantwoordelijke van een filiaal van een bedrijf van een groep die, in voordeel was voor een groep van bedrijven samen, welke in het nadeel was van zijn eigen firma. Zelfs, als deze handeling is gegeven in opdracht van de verantwoordelijken…

Innig Van Schuld, Zakelijke Verkoop, Spaanse Advocaten. Facturen

De Rechtbank van Eerste aanleg Nº 6 van Alicante en met Uitspraak nummer 1140/2013   heeft een positieve uitspraak gedaan t.o.v. de Spaanse klant die een aanklacht had ingediend tegen een ander Spaans bedrijf betreffende enkele facturen van het leveren van constructiemateriaal, meer bepaald CLIMALIT. Ten opzichte van de aanklacht van de advocaten van het kantoor van Carlos Baño Léon, het…

Credituerenakkoord in Spanje. Duitse Schuldenaar in Benissa (Alicante). Aanklager Is Duitse Bank

De Handelsrechtbank nº 1 van Alicante heeft een resolutie gedicteerd met datum van 16 juni van 2015, die erg interessant is betreffende een probleem van indienen van zaken in de rechtbank voor buitenlanders, zijnde een crediteurenakkoord. De zaak in concreet betreft een Duitse bankeenheid die een crediteurenakkoord instelde ten opzichte van een Duitse inwoner die woonde in Benissa , ten…

Zakelijke Aan-verkoop, Juridische Schuldvordering

Vandaag is er een vonnis uitgesproken in de rechtbank van eerste instantie nummer 6 van Alicante  met rectuitspraak met protocolnummer Nº 1140/2013, waar de advocaten van de burgelijke afdeling van CBL Spaanse advocaten van Baño Léon, die aan een bedrijf een schuld aanklaagden, een firma, de klant zijnde van dit buffet ten gevolge van een levering van glaswerk. Enkel betaalde…

Internationaal Zakelijke Aan-en Verkoop, Conflict Met Verenigde Emigraten

De provinciale audiëntie van Alicante 5de afdeling geeft gelijk aan de klant van de spaanse advocaten Carlos Baño León, van nationaliteit Dubai (Verenigde Emigraten) in een zakelijk internationaal conflict met een Spaanse zaak die tegen een positieve uitspraak ten gunste van de klant van de spaanse advocaten van  , was ingegaan. Op de dag van het uitspreken van het vonnis,…

Schuldvordering Spanje Internationale Verkoop Van Handelswaar

Het Gerecht van Eerste Instantie nummer 2 in Benidorm heeft op datum 30/01/2015 een vonnis uitgesproken waarin een Italiaanse client van dit advocatenbureau gelijk heeft welke een aanklacht had ingediend tegen een Spaans bedrijf wegens wanbetaling van verschillende facturen voor diverse leveringen van industriële verf. In de rechtzaak van de schuldvordering, advocaten van Carlos Baño León toonden zowel de overhandiging…

Internationale Aankoop Schuldvordering Spanje

Commerciële advocaten van Carlos Baño León hebben in rechtzaak in de Rechtbank van Eerste Instantie nr. 2 van Benidorm een Italiaans bedrijf gerepresenteerd welke de betaling van een factuur reclameerden voor de repartiering van handelswaar en concreet gezien industriele verf. Voor de verdediging van het Spaanse bedrijf hebben ze geprobeerd aan te tonen dat de schuld niet echt was maar…

WILT U EEN VRAAG STELLEN?

Eerste aanvraag is altijd gratis

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven