ADVOCAAT

INTERNATIONALE HANDEL

D

it advocatenkantoor zal u helpen door middel van advies en in de juridische procedures op dit gebied van het recht van een dergelijk economisch belang.

De kennis en ervaring die u gedurende vele jaren in deze sector heeft opgedaan, zal u helpen bij het oplossen van eventuele twijfels en problemen die u heeft bij uw internationale activiteiten:

  • Internationale verkoopcontracten: Internationale handel en aankoop- en leveringscontracten. Opstellen van algemene contractvoorwaarden.
    Internationale distributieovereenkomsten: agentuur-, distributie-, franchise- en bemiddelingsovereenkomsten.
  • Joint venture-contracten: Internationale joint venture-contracten en oprichting van joint ventures.
  • Precontractuele overeenkomsten: opstellen van intentieverklaringen, memorandums van overeenstemming, vertrouwelijkheidsovereenkomsten.
    Mededingingsrecht: Europees mededingingsrecht met betrekking tot distributie (verticale overeenkomsten).
  • Invorderings- en betalingswijzen, garanties: Advies over innings- en betalingsmiddelen in het buitenland, documentaire kredieten, overmakingen, enz. Internationale bankgaranties.
  • Verslagen en adviezen: toepasselijk recht, internationale bevoegdheid, lex mercatoria, internationale verdragen, juridisch kader voor investeringen, internationaal distributierecht, vergelijkend recht, enz.
  • Procesvoering en ADR: voorkoming en buitengerechtelijke beslechting van geschillen. Vorderingen en juridische verdediging voor de rechtbank of in arbitrage. Procedures voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken en vonnissen in Spanje (Exequatur). Europese executoriale titels.

 

INTERNATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN

HANDELSSCHULDEN

INTERNATIONALE BANKGARANTIES

KREDIETBRIEF

GEWOONTES EN EENVORMIGE PRAKTIJKEN VOOR DOCUMENTAIRE KREDIETEN (UCP 600)

INTERNATIONAAL AGENTSCHAPCONTRACT

COMMISSIE EN INTERNATIONALE CONCESSIEOVEREENKOMST
DISTRIBUTIECONTRACT

JOINT VENTURE OF GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING

INTERNATIONAAL VERVOER

Deze en vele andere juridische figuren die worden gebruikt in de internationale betrekkingen en die van commerciële aard zijn, zijn een specialisatiegebied van dit advocatenkantoor.

 

 

comercio internacional

U kunt elke vraag voorleggen aan dit kantoor dat binnen dit specialisme van het recht aan de orde wordt gesteld, dat niet alleen wordt geregeld door de wetten van de staat, maar ook door de zogenaamde lex mercatoria:

Uniforme douane en incassopraktijken, publicatie 522.
Uniforme douane met betrekking tot Demand Guarantees, publicatie nr. 458.
Uniforme douane en praktijken voor documentair krediet, publicatie nr. 600.
Uniforme regels voor contractobligaties, publicatie nr. 524.
Uniforme douane en praktijken voor de interpretatie van internationale handelstermen (Incoterms). Publicatie nr. 560.
Uniforme regels voor bank-naar-bank-terugbetalingen onder documentair krediet, nr. 525.
UNCTAD- en ICC-regels voor multimodaal vervoersdocument, publicatie nr. 481.
ITC Internationaal gebruik van voorwaardelijke verplichtingen, ISP 98 International Standby Practices, publicatienummer 590.
Zoals u kunt zien op onze website, hebben wij veel ervaring met deze specialiteit.

De kennis van deze Praktijken en de internationale toepassingsconventies als voorbeeld:

Het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake de internationale verkoop van goederen. Akte van bekrachtiging van 17 juli 1990 (BOE – Spaans Staatsblad nr. 26 van 30 januari 1991, correctie van fouten in BOE nr. 282 van 22 november 1996).
Verdrag van New York van 1974 inzake de beperking van de internationale verkoop van goederen, gewijzigd op 11 april 1980.
Het Verdrag van Genève van 16 februari 1983 betreffende de vertegenwoordiging op het gebied van de internationale verkoop van goederen.
Het Verdrag van Den Haag van 22 december 1986 betreffende het recht dat van toepassing is op de uit de handel voortvloeiende verplichtingen.
Het Verdrag van Ottawa van 28 mei 1988 inzake leasing en internationale factoring.
Op 11 december 1995, over onafhankelijke garanties en brieven van stand-by-krediet.
Op 19 december 1988 in New York, over de Bill of Exchange and International Promissory Notes (IOU).
Verdrag inzake het vervoer van goederen over zee (Hamburg Rules) van 31 maart 1978.
Het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 voor internationale luchtvervoerscontracten van Wenen van 19 april 1991.
Het Verdrag van New York van 10 juni 1958 inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale uitspraken, www.cmblogwatch.net Ratificatie-instrument van 12 mei 1977.
Het Europees Verdrag inzake internationale commerciële arbitrage, Genève, 21 april 1961, inzake internationale commerciële arbitrage, door Spanje geratificeerd op 12 mei 1975.
Verordening (EG) nr. 593/2008 van 17 juni 2008 inzake contractuele verplichtingen.
Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende niet-contractuele verbintenissen.

WILT U MEER INFORMATIE?

Bezoek onze sectie Internationale Handel voor meer informatie

BLOG

Aanverwante artikelen

Welke formaliteiten moeten worden vervuld om land te kopen?

Grond kopen is vaak de droom van veel mensen. De motieven kunnen variëren van het willen aanpassen van een huis aan je voorkeuren tot het willen hebben als een methode om te sparen voor toekomstige bouw. De waarheid is dat, hoewel het een uitstekend idee en plan is, de aankoop van een stuk grond op de juiste manier moet worden…

Wat is het proces voor overtredingen?

Misschien wist je het nog niet, maar een van de belangrijkste veranderingen in de Spaanse wet is de invoering van de berechting van kleine overtredingen. Een procedure die in de plaats komt van wat voorheen bekend stond als misdrijven en het juridische landschap enigszins verandert. Ontdek wat de rechtszaak over overtredingen inhoudt Of je het nu eerder hebt gekend als…

Wat dekt de opstalverzekering?

We weten dat onvoorziene gebeurtenissen zich op elk moment en op elke plaats kunnen voordoen, maar als ze zich in ons huis voordoen, kan het lijken alsof het einde van de wereld is; gelukkig zijn er verschillende soorten verzekeringen op de markt, waaronder een opstalverzekering. Maar wat als ik niets weet over verzekeringen? Dit probleem werd enige tijd geleden aangekaart…

Is het verplicht om mijn auto te verzekeren als ik hem niet gebruik?

Veel gebruikers stellen dezelfde vraag: moet ik mijn auto verzekeren als hij nooit de garage verlaat? Het antwoord op deze vraag is ja. Elk voertuig op de weg in Spanje moet ten minste een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. Dit is een wettelijk opgelegde uitgave. Bij niet-naleving kun je tot maximaal 3000 euro boete betalen als de auto betrokken raakt bij een…

Hoe meld je een medische fout?

Gevallen van medische wanpraktijken in Spanje nemen met de tijd dramatisch toe. Dit is grotendeels te wijten aan de verminderde controle over particuliere gezondheidszorg en het gebrek aan verantwoordelijkheid van sommige gezondheidswerkers. In combinatie met bezuinigingen in de gezondheidszorg. Het indienen van een claim voor medische fouten is een omslachtig proces. Om een medische fout aan te geven, moet er…

Voogdij over huisdieren: wie krijgt de huisdieren bij een scheiding of echtscheiding?

Is scheiden voor iedereen een moeilijke ervaring? Natuurlijk! Maar weet je wie het meest getroffen wordt door scheidingen en echtscheidingen? Naast de kinderen zijn onze dieren een van de meest getroffen leden van het gezin in deze situatie, want wie krijgt de voogdij over de huisdieren? Een van de kwesties die zelden wordt behandeld met het belang dat het verdient,…

Medische fout: Wat is medische fout en welke soorten zijn er?

Op juridisch gebied kan medische wanpraktijken voorkomen of ontstaan wanneer er sprake is van verwaarlozing van de patiënt door personeel in de gezondheidszorg. Deze actie kan onomkeerbare schade toebrengen aan de getroffen persoon en in het ergste geval zelfs de dood tot gevolg hebben. Wanneer er sprake is van een medische fout, staat het familieleden vrij om juridische stappen te…

Welke gevolgen heeft de aankomende huisvestingswet voor mij?

Onlangs is er een nieuwe huisvestingswet aangenomen in Spanje, die verschillende nieuwe kenmerken met zich meebrengt waar we ons bewust van moeten zijn. Onder hen is de invoeging van nieuwe concepten voor de rechtsorde die we vaak zullen horen. Het is belangrijk om ze te kennen en te begrijpen om te weten hoe ze ons kunnen beïnvloeden. De eerste is…

Hoe vocht claimen bij een woonhuisverzekering

In Spanje biedt de opstalverzekering de mogelijkheid om schade te dekken die het gevolg is van verslechtering of verstopping van de eigen leidingen. Het is belangrijk dat je deze vochtplekken identificeert, zodat een expert namens de verzekeringsmaatschappij naar je huis kan komen. Zij bepaalt waar dit vocht vandaan komt en of er voor wordt gezorgd. Afhankelijk van het type vocht…

Opstalverzekering: Brand veroorzaakt door kind van verzekerde

Een goede inboedelverzekering zou de “aansprakelijkheid van het gezinshoofd” moeten kunnen dekken, hoewel velen nog steeds niet begrijpen hoe deze polis werkt. Sinds de zomer van 2022 komen branden in sommige delen van Spanje heel vaak voor. Het is logisch dat je, net als veel andere mensen, meer wilt weten over wat je moet doen in geval van brand. Deze…

GARANTSCHAP: Functies, verplichtingen en plichten

Er zijn mensen in kwetsbare omstandigheden die bescherming nodig hebben, en in zulke gevallen zou voogdij de beste optie zijn. Deze mensen hebben vaak lichamelijke beperkingen of hebben een van hun ouders verloren. Lees verder om meer te weten te komen over deze kwestie en de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het hebben van een voogdij. Personen die de voogdij…

Wat zijn de verschillen tussen bemiddeling en oudercoördinatie?

Weet je wat de verschillen zijn tussen bemiddeling en oudercoördinatie? Velen zijn zich er nog niet van bewust, hoewel de overgrote meerderheid niet bekend is met deze termen. Het is moeilijk te begrijpen hoe de twee werken en waarin ze verschillen als we niet weten wat ze zijn. Wat is ouderbemiddeling en -coördinatie? Helaas tonen ouders in veel echtscheidingszaken geen…

WENST U EEN ONLINE CONSULTATIE TE MAKEN?

Eerste aanvraag is altjid gratis

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven