ADVOCAAT

INTERNATIONALE HANDEL

D

it advocatenkantoor zal u helpen door middel van advies en in de juridische procedures op dit gebied van het recht van een dergelijk economisch belang.

De kennis en ervaring die u gedurende vele jaren in deze sector heeft opgedaan, zal u helpen bij het oplossen van eventuele twijfels en problemen die u heeft bij uw internationale activiteiten:

  • Internationale verkoopcontracten: Internationale handel en aankoop- en leveringscontracten. Opstellen van algemene contractvoorwaarden.
    Internationale distributieovereenkomsten: agentuur-, distributie-, franchise- en bemiddelingsovereenkomsten.
  • Joint venture-contracten: Internationale joint venture-contracten en oprichting van joint ventures.
  • Precontractuele overeenkomsten: opstellen van intentieverklaringen, memorandums van overeenstemming, vertrouwelijkheidsovereenkomsten.
    Mededingingsrecht: Europees mededingingsrecht met betrekking tot distributie (verticale overeenkomsten).
  • Invorderings- en betalingswijzen, garanties: Advies over innings- en betalingsmiddelen in het buitenland, documentaire kredieten, overmakingen, enz. Internationale bankgaranties.
  • Verslagen en adviezen: toepasselijk recht, internationale bevoegdheid, lex mercatoria, internationale verdragen, juridisch kader voor investeringen, internationaal distributierecht, vergelijkend recht, enz.
  • Procesvoering en ADR: voorkoming en buitengerechtelijke beslechting van geschillen. Vorderingen en juridische verdediging voor de rechtbank of in arbitrage. Procedures voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken en vonnissen in Spanje (Exequatur). Europese executoriale titels.

 

INTERNATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN

HANDELSSCHULDEN

INTERNATIONALE BANKGARANTIES

KREDIETBRIEF

GEWOONTES EN EENVORMIGE PRAKTIJKEN VOOR DOCUMENTAIRE KREDIETEN (UCP 600)

INTERNATIONAAL AGENTSCHAPCONTRACT

COMMISSIE EN INTERNATIONALE CONCESSIEOVEREENKOMST
DISTRIBUTIECONTRACT

JOINT VENTURE OF GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING

INTERNATIONAAL VERVOER

Deze en vele andere juridische figuren die worden gebruikt in de internationale betrekkingen en die van commerciële aard zijn, zijn een specialisatiegebied van dit advocatenkantoor.

 

 

comercio internacional

U kunt elke vraag voorleggen aan dit kantoor dat binnen dit specialisme van het recht aan de orde wordt gesteld, dat niet alleen wordt geregeld door de wetten van de staat, maar ook door de zogenaamde lex mercatoria:

Uniforme douane en incassopraktijken, publicatie 522.
Uniforme douane met betrekking tot Demand Guarantees, publicatie nr. 458.
Uniforme douane en praktijken voor documentair krediet, publicatie nr. 600.
Uniforme regels voor contractobligaties, publicatie nr. 524.
Uniforme douane en praktijken voor de interpretatie van internationale handelstermen (Incoterms). Publicatie nr. 560.
Uniforme regels voor bank-naar-bank-terugbetalingen onder documentair krediet, nr. 525.
UNCTAD- en ICC-regels voor multimodaal vervoersdocument, publicatie nr. 481.
ITC Internationaal gebruik van voorwaardelijke verplichtingen, ISP 98 International Standby Practices, publicatienummer 590.
Zoals u kunt zien op onze website, hebben wij veel ervaring met deze specialiteit.

De kennis van deze Praktijken en de internationale toepassingsconventies als voorbeeld:

Het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake de internationale verkoop van goederen. Akte van bekrachtiging van 17 juli 1990 (BOE – Spaans Staatsblad nr. 26 van 30 januari 1991, correctie van fouten in BOE nr. 282 van 22 november 1996).
Verdrag van New York van 1974 inzake de beperking van de internationale verkoop van goederen, gewijzigd op 11 april 1980.
Het Verdrag van Genève van 16 februari 1983 betreffende de vertegenwoordiging op het gebied van de internationale verkoop van goederen.
Het Verdrag van Den Haag van 22 december 1986 betreffende het recht dat van toepassing is op de uit de handel voortvloeiende verplichtingen.
Het Verdrag van Ottawa van 28 mei 1988 inzake leasing en internationale factoring.
Op 11 december 1995, over onafhankelijke garanties en brieven van stand-by-krediet.
Op 19 december 1988 in New York, over de Bill of Exchange and International Promissory Notes (IOU).
Verdrag inzake het vervoer van goederen over zee (Hamburg Rules) van 31 maart 1978.
Het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 voor internationale luchtvervoerscontracten van Wenen van 19 april 1991.
Het Verdrag van New York van 10 juni 1958 inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale uitspraken, www.cmblogwatch.net Ratificatie-instrument van 12 mei 1977.
Het Europees Verdrag inzake internationale commerciële arbitrage, Genève, 21 april 1961, inzake internationale commerciële arbitrage, door Spanje geratificeerd op 12 mei 1975.
Verordening (EG) nr. 593/2008 van 17 juni 2008 inzake contractuele verplichtingen.
Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende niet-contractuele verbintenissen.

WILT U MEER INFORMATIE?

Bezoek onze sectie Internationale Handel voor meer informatie

BLOG

Aanverwante artikelen

Hoe wordt de kadastrale waarde van een eigendom berekend?

De kadastrale waarde hangt samen met de aan- en verkoop van grond en ander onroerend goed, en zelfs het bedrag van diverse belastingen hangt af van deze waarde. Het is dus belangrijk deze taxatie te kennen om een juiste schatting van de prijs van een onroerend goed te hebben. In het volgende zullen wij zien wat deze waarde is, hoe…

Wat is een vaste hypotheek?

De vaste hypotheek is een juridische figuur die de nakoming van bepaalde contractuele verplichtingen tussen twee of meer partijen garandeert. Het gaat onder meer om leningen voor onroerend goed, waarbij het aan te kopen goed, of een ander goed, voor rekening van de schuldenaar als onderpand dient voor de schuldeiser. Bij deze financieringsvorm telt een vaste betaling, in vooraf overeengekomen…

Documentatie die nodig is om een hypotheek aan te vragen

Het afsluiten van een hypotheek is een zeer belangrijke vorm van krediet in de huidige maatschappij. Het is een financieel product dat u goed moet kennen om van de voordelen ervan te kunnen genieten. In die zin is er een universeel protocol voor de eerste procedure dat een reeks eisen bevat die garanties en begrip tussen de partijen mogelijk maken.…

Hoe werkt een hypotheek: elementen om rekening mee te houden?

Heb je je ooit afgevraagd hoe een hypotheek werkt? Het verkrijgen van een hypothecaire lening is een van de meest populaire manieren om een huis te verwerven in Spanje en een groot deel van Europa. Als u de belangrijkste elementen kent, begrijpt u beter hoe het werkt, en die zullen wij u hier tonen. Hypotheken zijn een van de bekendste…

Hypotheekclausules: schadevergoeding eisen

Sinds 2015 is er veel discussie over de hypotheekkosten, omdat veel mensen die te hoog vinden. Dat wil zeggen, kosten zoals: notariskosten, registratiekosten, makelaarskosten, taxatiekosten en bemiddelingskosten. Met het oog op dit probleem zijn clausules opgesteld om dit proces te regelen. Daarom informeren wij u over de nieuwe maatregelen om de hypotheeklasten te reguleren. Actualisering van de clausules inzake hypotheekkosten…

Het belang van earnest money contracten bij de verkoop van woningen

Weet u in hoeverre earnest money contracten relevant zijn bij onroerend goed transacties? Wij weten dat het kopen van een woning geen eenvoudig proces is of iets dergelijks. Een van de details waarop moet worden gewezen is de documentatie die op dat moment aanwezig moet zijn. Wat is een earnest money contract en waarvoor is het nodig? Wanneer we het…

Wat zijn de rechten van eigenaren in condominiums?

De wet kwam om menselijk gedrag te reguleren. Eigenaren in condominiums zijn onderworpen aan regels van co-existentie en respect. Zij hebben echter ook het recht hun voorrechten tegenover buren en derden te doen gelden. De Spaanse wetgeving regelt via de horizontale eigendomswet de bevoegdheden van de eigenaren die onder dit regime leven. Rechten van eigenaren in een condominium De bevoegdheden…

Kernpunten in de wettelijke aansprakelijkheid van verenigingen van huiseigenaren

Wettelijke aansprakelijkheid van verenigingen van huiseigenaren Eigenaren van landgoederen of woonwijken zijn wettelijk aansprakelijk als zij door wanbeheer van gemeenschappelijke ruimten helaas schade toebrengen aan derden. In die zin is het de plicht van de eigenaars om te zorgen voor de goede werking en het behoud van de constructieve elementen. Deze aansprakelijkheid houdt in dat schade aan zaken die deel…

Wat is IRPH en hoe werkt deze clausule?

Om te beginnen zullen wij uitleggen wat de term IRPH betekent. Het acroniem staat voor Mortgage Lending Reference Index. Deze clausule gaat over het verwerven van een huis met een looptijd van drie jaar of meer. Deze leningen staan momenteel onder toezicht van de Bank van Spanje. Deze hypotheek wordt berekend op basis van de geraamde rentevoeten die de financiële…

Te volgen stappen bij de koop en verkoop van een onroerend goed tussen particulieren

Verkoop en aankoop van een onroerend goed tussen particulieren Moet u een woning verkopen en twijfelt u? Bij de aan- en verkoop van een onroerend goed is het normaal dat er veel vragen zijn over de formaliteiten die tussen particulieren moeten worden vervuld. Vragen als: Kan ik verkopen of kopen zonder tussenkomst van een advocaat? Is het nodig om een…

Is het mogelijk om een huis te kopen dat niet volledig betaald is?

Veel mensen vragen zich af of het mogelijk is om een huis te kopen dat niet betaald is. Wanneer een eigendom wordt verkocht, komen de verkoper en de koper een prijs overeen en ondertekent de verkoper een contract voor de verkoop van het eigendom. De koper is verantwoordelijk voor het in bezit nemen van het pand, en de verkoper voor…

De huurder en de clausules in het contract die voor hem/haar nadelig kunnen zijn

Bij het zoeken naar een woning kiezen veel mensen tegenwoordig voor huren. Als u ook hebt besloten dat dit de beste optie voor u is, wees dan voorzichtig en wees u bewust van alle clausules in het huurcontract om lastige of illegale voorwaarden te vermijden. Belangrijkste overwegingen bij de in de huurovereenkomst opgenomen clausules De clausules in het contract zijn…

WENST U EEN ONLINE CONSULTATIE TE MAKEN?

Eerste aanvraag is altjid gratis

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven