ADVOCAAT

INTERNATIONALE HANDEL

D

it advocatenkantoor zal u helpen door middel van advies en in de juridische procedures op dit gebied van het recht van een dergelijk economisch belang.

De kennis en ervaring die u gedurende vele jaren in deze sector heeft opgedaan, zal u helpen bij het oplossen van eventuele twijfels en problemen die u heeft bij uw internationale activiteiten:

  • Internationale verkoopcontracten: Internationale handel en aankoop- en leveringscontracten. Opstellen van algemene contractvoorwaarden.
    Internationale distributieovereenkomsten: agentuur-, distributie-, franchise- en bemiddelingsovereenkomsten.
  • Joint venture-contracten: Internationale joint venture-contracten en oprichting van joint ventures.
  • Precontractuele overeenkomsten: opstellen van intentieverklaringen, memorandums van overeenstemming, vertrouwelijkheidsovereenkomsten.
    Mededingingsrecht: Europees mededingingsrecht met betrekking tot distributie (verticale overeenkomsten).
  • Invorderings- en betalingswijzen, garanties: Advies over innings- en betalingsmiddelen in het buitenland, documentaire kredieten, overmakingen, enz. Internationale bankgaranties.
  • Verslagen en adviezen: toepasselijk recht, internationale bevoegdheid, lex mercatoria, internationale verdragen, juridisch kader voor investeringen, internationaal distributierecht, vergelijkend recht, enz.
  • Procesvoering en ADR: voorkoming en buitengerechtelijke beslechting van geschillen. Vorderingen en juridische verdediging voor de rechtbank of in arbitrage. Procedures voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken en vonnissen in Spanje (Exequatur). Europese executoriale titels.

 

INTERNATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN

HANDELSSCHULDEN

INTERNATIONALE BANKGARANTIES

KREDIETBRIEF

GEWOONTES EN EENVORMIGE PRAKTIJKEN VOOR DOCUMENTAIRE KREDIETEN (UCP 600)

INTERNATIONAAL AGENTSCHAPCONTRACT

COMMISSIE EN INTERNATIONALE CONCESSIEOVEREENKOMST
DISTRIBUTIECONTRACT

JOINT VENTURE OF GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING

INTERNATIONAAL VERVOER

Deze en vele andere juridische figuren die worden gebruikt in de internationale betrekkingen en die van commerciële aard zijn, zijn een specialisatiegebied van dit advocatenkantoor.

 

 

comercio internacional

U kunt elke vraag voorleggen aan dit kantoor dat binnen dit specialisme van het recht aan de orde wordt gesteld, dat niet alleen wordt geregeld door de wetten van de staat, maar ook door de zogenaamde lex mercatoria:

Uniforme douane en incassopraktijken, publicatie 522.
Uniforme douane met betrekking tot Demand Guarantees, publicatie nr. 458.
Uniforme douane en praktijken voor documentair krediet, publicatie nr. 600.
Uniforme regels voor contractobligaties, publicatie nr. 524.
Uniforme douane en praktijken voor de interpretatie van internationale handelstermen (Incoterms). Publicatie nr. 560.
Uniforme regels voor bank-naar-bank-terugbetalingen onder documentair krediet, nr. 525.
UNCTAD- en ICC-regels voor multimodaal vervoersdocument, publicatie nr. 481.
ITC Internationaal gebruik van voorwaardelijke verplichtingen, ISP 98 International Standby Practices, publicatienummer 590.
Zoals u kunt zien op onze website, hebben wij veel ervaring met deze specialiteit.

De kennis van deze Praktijken en de internationale toepassingsconventies als voorbeeld:

Het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake de internationale verkoop van goederen. Akte van bekrachtiging van 17 juli 1990 (BOE – Spaans Staatsblad nr. 26 van 30 januari 1991, correctie van fouten in BOE nr. 282 van 22 november 1996).
Verdrag van New York van 1974 inzake de beperking van de internationale verkoop van goederen, gewijzigd op 11 april 1980.
Het Verdrag van Genève van 16 februari 1983 betreffende de vertegenwoordiging op het gebied van de internationale verkoop van goederen.
Het Verdrag van Den Haag van 22 december 1986 betreffende het recht dat van toepassing is op de uit de handel voortvloeiende verplichtingen.
Het Verdrag van Ottawa van 28 mei 1988 inzake leasing en internationale factoring.
Op 11 december 1995, over onafhankelijke garanties en brieven van stand-by-krediet.
Op 19 december 1988 in New York, over de Bill of Exchange and International Promissory Notes (IOU).
Verdrag inzake het vervoer van goederen over zee (Hamburg Rules) van 31 maart 1978.
Het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 voor internationale luchtvervoerscontracten van Wenen van 19 april 1991.
Het Verdrag van New York van 10 juni 1958 inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale uitspraken, www.cmblogwatch.net Ratificatie-instrument van 12 mei 1977.
Het Europees Verdrag inzake internationale commerciële arbitrage, Genève, 21 april 1961, inzake internationale commerciële arbitrage, door Spanje geratificeerd op 12 mei 1975.
Verordening (EG) nr. 593/2008 van 17 juni 2008 inzake contractuele verplichtingen.
Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende niet-contractuele verbintenissen.

WILT U MEER INFORMATIE?

Bezoek onze sectie Internationale Handel voor meer informatie

BLOG

Aanverwante artikelen

Een familie in Alicante eist 2,3 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid wegens medische nalatigheid.

Medische fouten in Alicante In een spraakmakende juridische controverse heeft een familie uit Alicante een administratieve claim ingediend bij het regionale ministerie van Volksgezondheid om 2,3 miljoen euro schadevergoeding te eisen. Onze advocaten in Alicante, experts in medische fouten, hebben het vertrouwen van deze familie en hebben hen vanaf het begin geadviseerd door het verkrijgen van bewijsmateriaal en ook met…

Wat zijn economische samenwerkingsverbanden?

Heb je ooit gehoord van economische belangengroepen? Naarmate de tijd vordert, horen zakenmensen en professionals er meer over. Voor veel mensen is het echter nog een onbekend begrip en daarom weten ze ook niet hoe ze werken. Deze groepen zorgen voor hun leden door de resultaten van hun activiteiten te verbeteren. Er zit echter veel meer achter deze relatief nieuwe…

Verlating van de vader als grond voor een verzoek om naamsverandering

Heb je er ooit aan gedacht om je achternaam te veranderen? Afhankelijk van de omstandigheden kunt u een aanvraag indienen en volgens de wet kunt u de zaak misschien winnen. Ouderlijke verwaarlozing is inderdaad een situatie die veel kinderen over de hele wereld treft. Hierdoor kunnen deze kinderen, als ze volwassen worden, emotionele gevolgen hebben die hun dagelijks leven beïnvloeden.…

Hoe een total loss claimen bij de verzekeringsmaatschappij?

De kans dat u een volledige verzekeringsclaim indient en een eerlijke deal krijgt is groot als u weet hoe het moet. In dit artikel leert u de essentie voor het terugkrijgen van uw voertuig na een ongeval of, bij gebrek daaraan, een billijke schadevergoeding. Lees deze informatie zorgvuldig. Basiskennis voor een total loss claim Voordat u een total loss verzekeringsclaim…

Hoe werkt het beroep?

In juridische en gerechtelijke procedures zijn er altijd verschillende rechtsmiddelen beschikbaar die grote veranderingen tijdens het proces mogelijk maken. Het beroep is er een van, zo niet het meest waardevolle van allemaal. Hieronder geven we een korte uitleg over het doel van deze bron en proberen we uw vragen te beantwoorden. Wat is een cassatieberoep? Het cassatieberoep wordt gebruikt om…

Sleutels voor de registratie van de bedrijfsnaam

De registratie van de bedrijfsnaam is een van de belangrijkste elementen bij de oprichting van een vennootschap. Het is immers de naam waaronder de entiteit bekend zal staan. Vanuit dit advocatenkantoor delen wij met u het beste advies om het succesvol te kunnen verwerken. Registratie van de bedrijfsnaam De registratie van de bedrijfsnaam is een document dat bewijst dat geen…

Wat kan men eisen in een schadeclaim voor een verkeersongeval?

Om een schadeclaim in te dienen na een verkeersongeval, moet u op de hoogte zijn van de wetten die op u van toepassing zijn, zoals de wet inzake burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering en de schaal. Evenals alle details van het ongeluk waarbij hij betrokken was. De vordering tot schadevergoeding bij een verkeersongeval komt tot stand wanneer de benadeelde van de…

Wat te doen wanneer een renovatieproject wordt opgegeven?

Het verlaten van een gebouw is een situatie die gemakkelijk kan voorkomen in elk renovatieproces. Veel mensen die dit probleem hebben gehad, weten niet hoe ze het moeten oplossen zonder te weten dat de wet hen beschermt. In deze gevallen is het allereerst zaak om rustig te handelen en een aantal stappen te volgen. Verlaten bouwterreinen kunnen voorkomen bij renovaties…

Welke goederen maken deel uit van het huwelijk?

Het huwelijk is een instelling die wordt gedefinieerd als een echtelijk partnerschap. Zoals bij alle partnerschappen zijn er wettelijke afspraken om deze te beschermen en bij ontbinding een billijke verdeling van het vermogen te kunnen maken. Lees verder om erachter te komen welke materiële activa bij een huwelijk horen. Welke goederen kunnen worden verdeeld na de ontbinding van het huwelijk?…

Eenzijdige terugtrekking van de huurder in huurovereenkomsten

De eenzijdige opzegging van de huurder is een Spaans rechtsinstrument dat verhuurders van onroerende goederen de bevoegdheid geeft een huurcontract voortijdig te beëindigen. Dit als recht en op gedifferentieerde wijze naar gelang van de aard van het onroerend goed, aangezien het alleen van toepassing is op woningen. We hebben het over elke vorm van stedelijke verhuur, voor residentiële doeleinden. Dit…

Wat zijn de basisrechten van consumenten en gebruikers?

De fundamentele consumentenrechten worden gewaarborgd door wetten en statuten. In het geval van een claim is het noodzakelijk te weten waar de claims werkelijk over gaan. Zoek uit welke wetten u als koper beschermen. Basisrechten van consumenten en gebruikers Het is normaal dat we dagelijks minstens één aankoop doen, of één of andere dienst draaien. De basisrechten van de koper…

Wat is usucapion of acquisitieverjaring?

Verkrijgende verjaring of usucaptie is een van de manieren om een recht te verkrijgen. Zij wordt gekenmerkt door het tijdsverloop dat in acht moet worden genomen om door rekwirant te worden ingesteld. Als een persoon gedurende 10 jaar ononderbroken in het bezit is van een eigendom, kan hij of zij dat eigendom verwerven. Er zij op gewezen dat deze periode…

WENST U EEN ONLINE CONSULTATIE TE MAKEN?

Eerste aanvraag is altjid gratis

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven