Internationale Handel

ADVOCAAT

INTERNATIONALE HANDEL

D

it advocatenkantoor zal u helpen door middel van advies en in de juridische procedures op dit gebied van het recht van een dergelijk economisch belang.

De kennis en ervaring die u gedurende vele jaren in deze sector heeft opgedaan, zal u helpen bij het oplossen van eventuele twijfels en problemen die u heeft bij uw internationale activiteiten:

INTERNATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN

HANDELSSCHULDEN

INTERNATIONALE BANKGARANTIES

KREDIETBRIEF

GEWOONTES EN EENVORMIGE PRAKTIJKEN VOOR DOCUMENTAIRE KREDIETEN (UCP 600)

INTERNATIONAAL AGENTSCHAPCONTRACT

COMMISSIE EN INTERNATIONALE CONCESSIEOVEREENKOMST
DISTRIBUTIECONTRACT

JOINT VENTURE OF GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING

INTERNATIONAAL VERVOER

Deze en vele andere juridische figuren die worden gebruikt in de internationale betrekkingen en die van commerciële aard zijn, zijn een specialisatiegebied van dit advocatenkantoor.

 

 

comercio internacional

U kunt elke vraag voorleggen aan dit kantoor dat binnen dit specialisme van het recht aan de orde wordt gesteld, dat niet alleen wordt geregeld door de wetten van de staat, maar ook door de zogenaamde lex mercatoria:

Uniforme douane en incassopraktijken, publicatie 522.
Uniforme douane met betrekking tot Demand Guarantees, publicatie nr. 458.
Uniforme douane en praktijken voor documentair krediet, publicatie nr. 600.
Uniforme regels voor contractobligaties, publicatie nr. 524.
Uniforme douane en praktijken voor de interpretatie van internationale handelstermen (Incoterms). Publicatie nr. 560.
Uniforme regels voor bank-naar-bank-terugbetalingen onder documentair krediet, nr. 525.
UNCTAD- en ICC-regels voor multimodaal vervoersdocument, publicatie nr. 481.
ITC Internationaal gebruik van voorwaardelijke verplichtingen, ISP 98 International Standby Practices, publicatienummer 590.
Zoals u kunt zien op onze website, hebben wij veel ervaring met deze specialiteit.

De kennis van deze Praktijken en de internationale toepassingsconventies als voorbeeld:

Het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake de internationale verkoop van goederen. Akte van bekrachtiging van 17 juli 1990 (BOE – Spaans Staatsblad nr. 26 van 30 januari 1991, correctie van fouten in BOE nr. 282 van 22 november 1996).
Verdrag van New York van 1974 inzake de beperking van de internationale verkoop van goederen, gewijzigd op 11 april 1980.
Het Verdrag van Genève van 16 februari 1983 betreffende de vertegenwoordiging op het gebied van de internationale verkoop van goederen.
Het Verdrag van Den Haag van 22 december 1986 betreffende het recht dat van toepassing is op de uit de handel voortvloeiende verplichtingen.
Het Verdrag van Ottawa van 28 mei 1988 inzake leasing en internationale factoring.
Op 11 december 1995, over onafhankelijke garanties en brieven van stand-by-krediet.
Op 19 december 1988 in New York, over de Bill of Exchange and International Promissory Notes (IOU).
Verdrag inzake het vervoer van goederen over zee (Hamburg Rules) van 31 maart 1978.
Het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 voor internationale luchtvervoerscontracten van Wenen van 19 april 1991.
Het Verdrag van New York van 10 juni 1958 inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale uitspraken, www.cmblogwatch.net Ratificatie-instrument van 12 mei 1977.
Het Europees Verdrag inzake internationale commerciële arbitrage, Genève, 21 april 1961, inzake internationale commerciële arbitrage, door Spanje geratificeerd op 12 mei 1975.
Verordening (EG) nr. 593/2008 van 17 juni 2008 inzake contractuele verplichtingen.
Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende niet-contractuele verbintenissen.

WILT U MEER INFORMATIE?

Bezoek onze sectie Internationale Handel voor meer informatie

BLOG

Aanverwante artikelen

Banken veroordeelt bij Inbreuk Contracten Verzekeringspolis Niet-betalen Hypotheek

De handelingen van de banken is tot op zulke hoogte gekomen van misbruik in de afgelopen jaren dat eender welk gedrag van dezen hoe irrationeel deze ook maar is, een goed voorbeeld hiervan is het geval dat we hieronder vermelden. De advocaten van Carlos Baño León hebben een belangrijke beslissing gewonnen waarbij een belangrijke bankinstelling wordt veroordeeld, gedicteerd door de…

Niet Aangegeven geld Aan Grens, Abusive Inhouding, Teruggave

In de Nationale Audencia van Madrid, Afdeling Contencioso Administrativo de advocaten van Carlos Baño León hebben een klant verdedigd van dit advocatenkantoor van Nederlandse nationaliteit en van arabische afkomst, welke was aangehouden aan de grens tussen Spanje en Marroko en na de wagen te hebben doorzocht, men een bedrag van 26.000 euros hadden gevonden welke niet was aangegeven zodat dit geld…

Clausules Hypotheken, Teruggave Buitensporige Kosten

De Provinciale Audencia van Murcia, in een uitspraak gedicteert deze week, wijst men gedeeltelijk de verdediging af van een spaarbank tegen de uitspraak van de rechtbank van Eerste Aanleg Nº 11 van Murcia, welke gespecializeerd is in de buitensporige clausules en veroordeelt tot het teruggeven van 1.252 euros. De desbetrefende Rechtbank verklaarde nietig de aanpassingsclausule voor kosten, inhoud in de…

Aanklacht Van Schades Veroordeling Ongeval Door Gasontploffing

De Rechtbank van la Sala Primero de Tribunal Supremo heeft een uitspraak laten noteren tegen de Tegenopwerping van de procedurele aanklacht en de ingediende cassatie door de benadeelden voor een schadegeval dat plaats had gehad in Tarragona in het jaar 2005. Dit was wegens een opeenhopigng van gas in een woning, met als gevolg het overlijden van vijf personen, vier…

Nietigheid Van Massale Verkopen Onroerend goed Via Aasgierfondsen

Het recht doet een nieuwe ommekeer aan de verkoop van bijna 3.000 publieke woningen van de Gemeenschap van Madrid aan Golman Sachs-Azora in 2013. De Rechtbank van contencioso-administrativo nummer 29 van de hoofdstad heeft de twee resoluties van de IVIMA (nu Agentschap van de sociale woning) nietig verklaart waarbij werd toegelaten het doorgeven van 32 promoties van beschermende woningen voor…

Verantwoordelijke Veroordeeld Bij Gebrek Waarborg Voor Kopers Woningen

Een nieuwe uitspraak is er bekomen door de advocaten van Carlos Baño León, deze keer in Elche (Alicante) waar de rechter heeft uitgesproken  de veroordeling van een verantwoordelijke van een promoter tot teruggave van geld aan de kopers die deze op voorhand hadden aanbetaald en waarbij de promoter hiervoor geen waarborg had. De laatste tijd kan men in onze paginas…

Ongeval In Een Supermarkt, Bedrijf Veroordeelt

De Rechtbank van Eerste Aanleg nº10 heeft een nationale keten veroordeelt wegens het niet drooghouden van de toegang en het hebben van vloertegels zonder dat deze voorzien zijn tegen het uitglijden. Rechtbank van Eerste Aanleg nº10 van Oviedo heeft een nationale keten veroordeelt ter betaling van 23.000 euros als schadevergoeding aan een vrouw die uitgleedt aan de ingang van hun…

Betaling Belastingen Voor Hypotheeklening Koper

Betaling Belastingen Voor Hypotheeklening Koper. Volgens de informatie van Carlos Baño Leon Abogados heeft kunnen bekomen bij de Tribunal Supremo welke is uitgeproken door een uitspraak bij het Pleno de la Sala Primera. Met betrekking hebbend tot twee aanklachten, meer bepaald tot de betaling van de Belastingen, Erfgoedtransmissies en Juridische Aktes voortkomend uit hypothecaire leningen welke vaststelt dat voor de opstelling van…

Club Voor Cannabisgebruikers Goedgekeurd Door Gemeente Alicante, Spanje

De gemeenteraad van Alicante staat toe om sociale clubs voor het roken cannabis te openen volgens een gemeenteverordening op 25 mei 2017 en geplubiceerd in de officiële krant van 2 juni 2017. Toen deze verordening werd goedgekeurd door de gemeenteraad werd gezegd, om te overwegen, zoals uitgelegd, dat clubs kunnen worden opgericht op een veilige afstand van scholen, gezondheidcentra of…

Internationale Handel- Verkoop- Uitspraak Betaling Spaanse Bedrijf

De advocaten van het advocatenkantoor van Carlos Baño León hebben een positieve uitspraak bekomen in de kamer de Provinciale Rechtbank van Valencia en dit ten voordele van een Finse burger welke lederen vellen verkocht aan een Spaanse firma welke zijn filiaal had in Valencia. Hij leverde de goederen af en ontving enkel een gedeeltelijke betaling van de prijs en het…

Internationale Uitspraak Spaanse Handelsschuld

De Rechtbank van Eerste Instantie nº1 van Burgos heeft een beslissing genomen ten voordele van een klant met belgische nacionaliteit welke zich had gericht tot de Advocten van Carlos Baño León om de betaling van een openstaand bedrag aan te klagen welke dit Belgisch bedrijf had met een Spaans welke zich toewijdde aan de verdeling van dranken in Spanje. Onze…

Hoe Te Handelen Bij Constructurele Schades

1. Schade van afwerking: Bij overhandiging van de woning aan de koper, dient men de eigendom na te kijken of  inspecteren. Steeds gaan er afwerkingsfouten zijn, daar dit, heel gewoon is in alle gebouwen en dit dient te gebeuren met een gedetailleerde lijst van alle afwijkingen welke opgemerkt zijn geworden van het eerste moment, van deze andere welke voorkomen door…

WENST U EEN ONLINE CONSULTATIE TE MAKEN?

Eerste aanvraag is altjid gratis

Scroll naar boven