Internationale Handel

ADVOCAAT

INTERNATIONALE HANDEL

D

it advocatenkantoor zal u helpen door middel van advies en in de juridische procedures op dit gebied van het recht van een dergelijk economisch belang.

De kennis en ervaring die u gedurende vele jaren in deze sector heeft opgedaan, zal u helpen bij het oplossen van eventuele twijfels en problemen die u heeft bij uw internationale activiteiten:

  • Internationale verkoopcontracten: Internationale handel en aankoop- en leveringscontracten. Opstellen van algemene contractvoorwaarden.
    Internationale distributieovereenkomsten: agentuur-, distributie-, franchise- en bemiddelingsovereenkomsten.
  • Joint venture-contracten: Internationale joint venture-contracten en oprichting van joint ventures.
  • Precontractuele overeenkomsten: opstellen van intentieverklaringen, memorandums van overeenstemming, vertrouwelijkheidsovereenkomsten.
    Mededingingsrecht: Europees mededingingsrecht met betrekking tot distributie (verticale overeenkomsten).
  • Invorderings- en betalingswijzen, garanties: Advies over innings- en betalingsmiddelen in het buitenland, documentaire kredieten, overmakingen, enz. Internationale bankgaranties.
  • Verslagen en adviezen: toepasselijk recht, internationale bevoegdheid, lex mercatoria, internationale verdragen, juridisch kader voor investeringen, internationaal distributierecht, vergelijkend recht, enz.
  • Procesvoering en ADR: voorkoming en buitengerechtelijke beslechting van geschillen. Vorderingen en juridische verdediging voor de rechtbank of in arbitrage. Procedures voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken en vonnissen in Spanje (Exequatur). Europese executoriale titels.

 

INTERNATIONALE KOOPOVEREENKOMSTEN

HANDELSSCHULDEN

INTERNATIONALE BANKGARANTIES

KREDIETBRIEF

GEWOONTES EN EENVORMIGE PRAKTIJKEN VOOR DOCUMENTAIRE KREDIETEN (UCP 600)

INTERNATIONAAL AGENTSCHAPCONTRACT

COMMISSIE EN INTERNATIONALE CONCESSIEOVEREENKOMST
DISTRIBUTIECONTRACT

JOINT VENTURE OF GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERNEMING

INTERNATIONAAL VERVOER

Deze en vele andere juridische figuren die worden gebruikt in de internationale betrekkingen en die van commerciële aard zijn, zijn een specialisatiegebied van dit advocatenkantoor.

 

 

comercio internacional

U kunt elke vraag voorleggen aan dit kantoor dat binnen dit specialisme van het recht aan de orde wordt gesteld, dat niet alleen wordt geregeld door de wetten van de staat, maar ook door de zogenaamde lex mercatoria:

Uniforme douane en incassopraktijken, publicatie 522.
Uniforme douane met betrekking tot Demand Guarantees, publicatie nr. 458.
Uniforme douane en praktijken voor documentair krediet, publicatie nr. 600.
Uniforme regels voor contractobligaties, publicatie nr. 524.
Uniforme douane en praktijken voor de interpretatie van internationale handelstermen (Incoterms). Publicatie nr. 560.
Uniforme regels voor bank-naar-bank-terugbetalingen onder documentair krediet, nr. 525.
UNCTAD- en ICC-regels voor multimodaal vervoersdocument, publicatie nr. 481.
ITC Internationaal gebruik van voorwaardelijke verplichtingen, ISP 98 International Standby Practices, publicatienummer 590.
Zoals u kunt zien op onze website, hebben wij veel ervaring met deze specialiteit.

De kennis van deze Praktijken en de internationale toepassingsconventies als voorbeeld:

Het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake de internationale verkoop van goederen. Akte van bekrachtiging van 17 juli 1990 (BOE – Spaans Staatsblad nr. 26 van 30 januari 1991, correctie van fouten in BOE nr. 282 van 22 november 1996).
Verdrag van New York van 1974 inzake de beperking van de internationale verkoop van goederen, gewijzigd op 11 april 1980.
Het Verdrag van Genève van 16 februari 1983 betreffende de vertegenwoordiging op het gebied van de internationale verkoop van goederen.
Het Verdrag van Den Haag van 22 december 1986 betreffende het recht dat van toepassing is op de uit de handel voortvloeiende verplichtingen.
Het Verdrag van Ottawa van 28 mei 1988 inzake leasing en internationale factoring.
Op 11 december 1995, over onafhankelijke garanties en brieven van stand-by-krediet.
Op 19 december 1988 in New York, over de Bill of Exchange and International Promissory Notes (IOU).
Verdrag inzake het vervoer van goederen over zee (Hamburg Rules) van 31 maart 1978.
Het Verdrag van Montreal van 28 mei 1999 voor internationale luchtvervoerscontracten van Wenen van 19 april 1991.
Het Verdrag van New York van 10 juni 1958 inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale uitspraken, www.cmblogwatch.net Ratificatie-instrument van 12 mei 1977.
Het Europees Verdrag inzake internationale commerciële arbitrage, Genève, 21 april 1961, inzake internationale commerciële arbitrage, door Spanje geratificeerd op 12 mei 1975.
Verordening (EG) nr. 593/2008 van 17 juni 2008 inzake contractuele verplichtingen.
Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende niet-contractuele verbintenissen.

WILT U MEER INFORMATIE?

Bezoek onze sectie Internationale Handel voor meer informatie

BLOG

Aanverwante artikelen

De afstandsclausule en de geldigheid van de schuldvernieuwingsclausule van de bodemclausule zijn niet geldig in hetzelfde contract.

Voor hypothecaire leningen is altijd juridische ondersteuning nodig, waarin de voorwaarden tussen de bankinstelling en de cliënt worden vastgelegd. Dit contract weerspiegelt tegelijkertijd de nationale wetten die aan de transactie ten grondslag liggen en deze regelen, ten einde problemen in de toekomst te voorkomen. Hoewel de staat bepaalde regels en wetten voor hypothecaire leningen vaststelt, zijn er enkele acties die…

Is de nieuwe regeling voor voorwaardelijke invrijheidstelling echt gunstig?

Voorwaardelijke invrijheidstelling is een voorwaardelijke invrijheidstelling die aan een gedetineerde wordt verleend wegens goed gedrag. Dit betekent dat de duur van uw straf wordt verminderd, maar dit kan alleen worden toegepast op het laatste deel van de straf die u voor uw misdrijven had moeten uitzitten. In alle gevallen wordt de voorwaardelijke invrijheidstelling verleend door de rechter voor het toezicht…

Recht om te worden vergeten: dit is wat u erover moet weten

Recht om te worden vergeten bij zoekmachines Wanneer deze informatie echter persoonsgegevens betreft, kan zij worden beschouwd als een schending van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van de betrokkene, indien hij of zij daarmee niet heeft ingestemd. Om deze negatieve situaties te voorkomen, zijn er wetten die de verspreiding van persoonlijke informatie reguleren, en deze regelgeving biedt iemand ook…

Heimelijke reclame op Instagram: waarom zijn sportweddenschappen zo populair bij influencers?

Instagram is een van de meest visuele en esthetisch aantrekkelijke sociale netwerken tot nu toe. Daarom werd het al snel een perfect platform voor bedrijven en digitale reclame. Alle gebruikers van dit platform zijn advertenties tegengekomen in de feed en in verhalen, en genieten ook van de catalogi die bedrijven in hun bedrijfsprofielen aanbieden. Deze reclameactiviteiten worden op Instagram als…

Belasting van Influencers: dit zijn de fiscale verplichtingen van dit digitale beroep

Belasting van beïnvloeders Voor sommige mensen zijn sociale netwerken niet langer amusement, maar een middel om te werken. De jongeren die vroeger video’s van zichzelf maakten voor de lol van interactie met anderen, staan nu bekend als professionele influencers, vandaar het belang van kennis over Influencer Taxation. Zoals elk beroep gaat er een economische activiteit achter schuil die inkomsten genereert…

Er zullen geen minimumtarieven voor advocatenhonoraria zijn.

En het maximum is vastgesteld op 75.000 euro. De ministerraad heeft gisteren zijn goedkeuring gehecht aan de wijziging van het koninklijk besluit tot goedkeuring van het tarief van de griffierechten. Volgens de regering wordt met deze nieuwe verordening, die de inhoud van Koninklijk Besluit 1373/2003 van 7 november actualiseert, “het Spaanse rechtsstelsel geharmoniseerd met de Europese regelgeving”. De wijziging van…

Niet-verplicht dragen van gelaatsmaskers wordt van kracht

Gisteren heeft de ministerraad het koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het verplichte gebruik van maskers tijdens de door COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis. De maatregel zal in werking treden op de dag van zijn bekendmaking in het BOE, d.w.z. vandaag, 20 april 2022. Artikel 6 van wet 2/2021 van 29 maart betreffende urgente preventie-, beheersings- en coördinatiemaatregelen ter bestrijding van de…

Wat zijn de juridische gevolgen van ontrouw in een huwelijk?

Sommige echtparen komen naar ons kantoor en vertellen ons dat een van de belangrijkste redenen om te willen scheiden is dat hun partner ontrouw is geweest. Sommigen vragen zich zelfs af of het mogelijk, of in dit geval passend, is om hiervoor een schadevergoeding te krijgen of zelfs gerechtelijke stappen te ondernemen, maar… Is dit mogelijk? Ontrouw en het Huwelijk…

Nieuwe horizontale eigendomswet in Spanje, met positieve hervormingen voor verenigingen van huiseigenaars

De nieuwe horizontale eigendomswet in Spanje brengt positieve hervormingen voor verenigingen van huiseigenaars met zich mee, ook voor ouderen en personen met een lichamelijke handicap. Deze wijzigingen moeten leiden tot maatregelen voor het herstel van gebouwen in het kader van het herstel-, transformatie- en veerkrachtplan, dat is opgenomen in de horizontale eigendomswet. Met andere woorden, er zijn maatregelen genomen ter…

Toenemende buitenlandse investeringen in onroerend goed wekken belangstelling om aan de kust en in de grote steden te kopen

In het afgelopen decennium zijn buitenlandse investeringen in vastgoed een sleutelelement geweest in de economie van het land, vooral na de recessie van 2008, die de geldstroom in het binnenland destabiliseerde. Volgens gegevens van CBRE was op dat moment meer dan 70% van de investeringen in onroerend goed afkomstig van kapitaal dat door mensen uit het buitenland was geïnvesteerd. Desondanks…

Verzekeraars in het hele land bereiden zich voor op premieherstel na covid-19-pandemie

De verzekeringsmaatschappijen in Spanje bereiden zich voor op een herstel van de premies in de komende jaren. Voor deze sector is het herstel van de gevolgen van de pandemie een prioriteit. Covid-19 dwong ons om veel van onze verantwoordelijkheden op een laag pitje te zetten, zoals verzekeringen en kredietbetalingen, maar maanden na deze wereldwijde gebeurtenis is het tijd om terug…

Neef eigent zich erfenis toe die bestemd is voor Blauwe Divisie Broederschap en wordt veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf

In sommige gevallen is erfenis een onderwerp van discussie in de familie. Problemen ontstaan meestal tussen kinderen en echtgenoot, maar soms eigent een neef zich een erfenis toe die voor derden bestemd is. Dit was het geval in Madrid met het geld en de bezittingen van een bejaarde man, die in zijn testament had verklaard dat al zijn bezittingen na…

WENST U EEN ONLINE CONSULTATIE TE MAKEN?

Eerste aanvraag is altjid gratis

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven