fbpx

Gelezen in het dagblad INFORMACION van Alicante van 18/06/2017 en gezien zijn punt van interesse, maakt het nuttig om dit op te nemen in deze pagina.

De Audencia van Alicante heeft twee valse uitleenders van leningen veroordeeld voor het oplichten van twee ondernemers die problemen hadden en financiële geldmiddelen zochten, dit volgens het verdict waarbij we toegang hadden via dit dagblad. De feiten deden zich voor in 2009, bij het begin van de economische crisis, wanneer de banken de kraan hadden dichtgedraaid van de kredieten.

Op de beklaagdenbank zaten zes beklaagden welke deel uitmaakte van een plan toegewijdt aan het oplichten van ondernemers over heel Spanje waarbij ze zich voordeden alszijnde personen met hoge kredietwaardigheid en belovend om hun problemen van betaalmiddelen op te lossen. In ruil tot het bekomen van miljoenencheques, dienden de benadeelden enkel fondsen voor te schieten in concept van econmische tegenprestatie.

Echter vond de Audencia dat het niet aantoonbaar was dat de beklaagden deel uit maakten van een georganiseerd complot.

Twee van de beschuldigden die op de beklaagden bank zaten, werden vrijgesproken daar niet kon aangetoond worden dat er een relatie was met de oplichting en werd beschouwd dat hun rol hierin enkel was als tussenschakel. De twee vermeende verantwoordelijken van de oplichting werden niet veroordeeld. Giovanni Gronchi overleed in het jaar 2015 op 85-jarige leeftijd en deed zich voor als zoon van de Italiaanse president met dezelfde naam. Alesssandro Gronchi, de zoon van deze, ook niet. daar deze is gevlucht voor de justitie.

De oplichtingen werden afzonderlijk onderzocht in verschillende grondsgebieden en in Alicante hebben ze veroordeeld de aanklachten van de twee aanklagers van de provincie. Eén ondernemer zocht geldmiddelen voor zijn groep van ondernemingen en de andere voor de bouw van een windmolenpark.

 leningen

Het verdict veroordeelde tot 21 maanden celstraf tot de twee beschuldigden van oplichting ten opzichte van de twee ondernemers voor bedragen welke in totaal een 30.000 euros waren. Echter hebben de rechters beschouwd dat het niet aangetoond is de relatie tussen deze twee met de Gronchis, aan welke nog 70.000 euros waren overhandigd. De ondernemers waren uiteindelijk naar deze twee veroordeelden gegaan na verschillende aanbetalingen te hebben gedaan aan de Gronchis, na niet hun beloofde financiering te hebben ontvangen.

Het verdict verklaart dat het aangetoond is dat de beschuldigde zich voorstelde aan de gedupeerde ondernemers als een rijke erfgename van een zwitsers bedrijf welke hun de financiering kan geven die ze nodig hadden, maar dat men hiervoor eerst 300.000 euros moest hebben om de erfenis te kunnen “vrij te geven” en ze dan 40 miljoen euros kan geven in krediet.

De beschuldigde verzekerde in de zitting dat zij zich beperkte tot dat te doen wat haar ex-man haar zei te doen, welke niet onder de beschuldigden was. Echter, gaven de rechters van dienst weer dat zij degene was die instond voor alle operaties en zij het was die “had misleidt” aan de gedupeerden waarbij ze zich voordeed als een rijk persoon met grote geldmiddelen en ze een internationale zwitserse groep vertegenwoordigde welke bleek onbestaand te zijn. “Dit alles om het vertrouwen te winnen van de gedupeerden waardoor deze geloofden (…) dat men deze leningen gingen geven in ruil voor het neerleggen van een geldsom”; geeft het verslag weer.

De andere veroordeelde is deze welke contact legde tussen de ondernemers en de beschuldigde. De uitspraak geeft weer dat zijn werk niet enkel bestond in het zijn van tussenpersoon, daar hij werkte voor haar en het geld dat hij binnenbracht van deze ondernemers, eerst op een bankrekening van hem terecht kwam.

Het verdict geeft weer dat de gedupeerden een “lijdensweg” hadden doorgebracht om te proberen om hun beloofde financiering te bekomen. Gedurende de periode van onderhandelen met de Gronchis, de gedupeerden dienden ook verschillende bedragen voor te schieten in de vorm van voorschotten, na reizen te hebben georganizeerd naar fiscale paradijzen in de Caraïben en naar Abu Dhabi, met dezen welke zich voordeden economisch solvent te zijn.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven