fbpx

De handelingen van de banken is tot op zulke hoogte gekomen van misbruik in de afgelopen jaren dat eender welk gedrag van dezen hoe irrationeel deze ook maar is, een goed voorbeeld hiervan is het geval dat we hieronder vermelden.

De advocaten van Carlos Baño León hebben een belangrijke beslissing gewonnen waarbij een belangrijke bankinstelling wordt veroordeeld, gedicteerd door de Audencia Provincial van Alicante met datum van 20/06/2018 na de Recurso Apelación nº635/2017 en afkomstig van de JO nº 1444/2015 van de Rechtbank van Eerste aanleg nº5 van Alicante.

De klanten van de advocaten van Carlos Baño León ontvingen een klacht van de firma Intrum Justitia Debt Finance AG die schulden te verwerven hadden van klanten die geld schuldig waren van een belangrijke Spaanse bankinstelling.

De klant in kwestie die indertijd had nagelaten, wegens economische noodzaak, zijn hypotheeklening te betalen en nu een aaklacht had van deze firma voor een hoog bedrag in concept van hoofdelijke schuld en intresten.
Door deze aanklacht te hebben ontvangen deed de klant nazoekingen daar hij zich kon herinneren dat hij indertijd een hypothereklening had ondertekend samen met een verzekering.

Na bepaalde handelingen te hebben gedaan met de bankinstelling die nu veroordeeld is, wat bleek dat het daadwerkelijk zo was en dat toendertijd wanneer men de hypotheeklening ondertekende hij deze ook deed op eis van de bankeenheid van aangaan van  een levensverzekering welke hij een dekking had van een bedrag van een jaar lening en een verzekering ingeval van hartinfarct dat hem indekte voor heel de betaling van de lening die er nog te betalen was.

Contracten

De klant lichtte in aan de verzekeringsmaatschappij, BBVA Verzekeringen, die van dezelfde bankgroep is, en de klant vroeg aan tot decking en waarbij de verzekeringsmaatschappij hem bijstonden bij heel de aanklacht die hij aan het doen was.

Vanuit de Verzekeringsmaatschappij BVBA Seguros, werd hij ingelicht dat ze enkel instonden voor de hoofdsom, maar niet voor de intresten die aangeklaagd zijn, welke opliepen tot 18.259,72 euros, en het is hiervoor dat de klant naar ons kantoor Carlos Baño León,was gekomen opdat we hem hiermee hielpen.

De advocaten van Carlos Baño León trokken naar de Rechtbank aaanklagend een veroordeling tegen de bankinstelling en weerlegden dat de bankinstelling wanneer de niet-betaling voordeed van de lening vanwege de klant daar hij werkloos was en de bankinstelling had moeten inlichten date r een verzekeringspolis bestond ook wanneer hij een hartinfarct had, had men dit moeten weergeven en zich niet moet ongerust maken daar de verzekering alles ging betalen.

De Rechtbank van Eerste Aanleg nº 5 van Alicante sprak de beslissing uit tegen onze klant begrijpende dat er geen contractuele inbreuk was vanwege de bankinstelling waarbij de aanklacht werd beïndigd.

Niet tevreden met deze uitspraak, trokken de advocaten van Carlos Baño León naar de Provinciale Audenciaen en nu met datum van 20/06/2018 en met recurso nº 635/2017 heeft men een Beslissing genomen ten voordele van onze klant en orden gegeven aan de bankinstelling tot betaling van de 18.529,72 euros in concept van intresten.

De basis waarop de Provinciale Audencia zich op baseert, en waardoor ze gelijk geven aan de advocaten van Carlos Baño León is, verdedigend dat ze steeds beschouwen dat er een inbreuk was van het contract.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven