fbpx

Wanneer U in het buitenland woont en van plan bent om een woning te kopen in Spanje, dient dit niet hoe dan ook een onmogelijke missie te zijn. Alhoewel er bankeenheden zijn die geen hypotheekleningen geven aan burgers welke niet hun woonplaats hebben in Spanje, de meesten geven dit wel zonder grote problemen.

BETALEN MEER
Eén van de belangrijkste elementen is het verschil te maken tussen de hypotheken welke gericht zijn tot de burgers die woonachtig alhier en met betrekking tot welke men toekent aan de niet-residenten en welke “pricing” wordt genoemd, zijnde het soort van intrest dat men toepast op het geleende bedrag dat men maandelijks dient terug te geven. In geval van de niet-residenten is dit in regel hoger dan voor de residenten.

De vaste rentevoet-  de meest gebruikelijke bij deze gevallen- “ligt rond de 2,5% op 20 jaar”, en bij een variabel rentevoet, het vaste gedeelte welke men optelt aan de euribor “ligt tussen de 1,1% en 1,25%”. Deze types zijn zo laag mogelijk met een maximal verband of contact vanwege de klant, welke hij moet aangaan, ondermeer, een woningverzekering.

De reden tot het toepassen van de hogere rentevoeten voor de niet-residentes is dat deze gericht zijn op “het finanviëren van het aankopen van een tweede woonst en hebben het moeilijk om bepaalde voorwaarden na te komen die een vermindering kunnen teweeg brengen in de hypotheek, zoals een doorlopende opdracht van de inkomsten of een levensverzekering.”

MEER INFORMATIE
De hypotheeklening met een vaste intrestvoet is zonder twijfel de meest gebruikelijke wanneer de kopers woonachtig zijn in het buitenland. “Het is een heel gebruikelijk systeem buiten Spanje en de banken verkiezen ook de vaste rentevoet, opdat het bedrag dat de klant teruggeeft constant is.” Het is meer een vorm tot het verminderen van de onzekerheid en het verminderen van het risico ten opzichte van de toekomst. ” De maximale gebruikelijke duurtijd voor de hypotheken voor niet-residenten zijn 20 jaar, terwijl voor de residenten dit kan uitgebeid worden tot 40 jaar.”, voegt de expert toe.

HET MINDER FINANCIEREN
Alhoewel in het algemeen de financiering van een woning niet meer kan zijn dan 80% van zijn waarde, in het geval van residenten in Spanje kan men gaan tot het hele bedrag. Wanneer lening is in voordeel van een niet-residente, in dat geval, zal het percentage gewoonlijk niet hoger zijn dan 60 of 70%, volgens de experten die geraadpleegd zijn.

Hypotheekleningen

Dit gebeurt omdat, in geval van niet-betaling, de bank enkel de garantie heeft van de woning. “de bankeenheid dient gedekt te zijn in geval dat men een hypotheek dient uit te voeren”, en zodoende de band met de kredietaanvrager met Spanje speelt hierin een belangrijke rol. “Een bepaalde familiale band met Spanje kan tot gevolg hebben dat men tot een 80% kan lenen”, verzekert men. In geval van ontheemden, namelijk, de spanjaarden die in het buitenland woonachtig zijn, kunnen zij een lening bekomen die 100% de prijs van de woning dekt.

HET INDIENEN VAN EEN VERSLAG MET BETREKKING TOT HET KREDIETRISICO
De economische documentatie dat de niet-residenten dienen in te dienen in de bank is dezelfde als deze die men vraagt aan de residenten: werkcontract, loonbrieven, belastingsaangiftes en overzicht beroepsleven.

Aan een niet-resident eist men gewoonlijk ook een verslag van kredietwaardigheid van zijn land waar hij woont en werkt. Deze worden afgeleverd door organizaties zoals SCHUFA in Duitsland, Experian in het Verenigd Koningkrijk, Transunion in de Verenigde Staten of Transunion CRIF in Rusland, concludeerd Cruz. Men dient ook de oorsprong aan te tonen van het kapitaal dat de koper aanbrengt voor de operatie, om zo het witwassen van geld te voorkomen.

VERTALING VAN DE DOCUMENTATIE
Alle documentatie dient te worden vertaald, “en enkele bankeenheden eisen ook dat deze voorzien zijn van de stempel van La Haya”, een bevestiging die wordt aangebracht op een document dat weergeeft de echtheid van de handtekening. Men kan dit via electronische mail doorsturen opdat de bank dit bestudeert, maar voor de ondertekening van het contract vraagt men de aanwezigheid van de geïntresseerde of van derde persoon welke volmacht heeft.

Indien een burger die hier niet een vaste verblijplaats heeft, hier een aankoop doet en buitenlander is, dient deze voor de fisckale afwikkeling hiervan, een Nie-nummer aan te vragen (Identificatienummer voor buitenlanders) in een nationaal politiekantoor in Spanje, in een ambassade of het consulaat van Spanje.
3% te betalen bij herverkoop
Alhoewel men een eigendom koopt met hypotheek, dit betekent nog niet dat men “resident is”. De fiscale normen die worden toegepast zijn niet verschillend als degenen die resident zijn, maar de niet-resisenten “dienen in hun eigen land aan te geven dat ze een woning hebben aangekocht in Spanje.”
De koper welke niet-resident is, dient er ook rekening mee te houden dat in zijn geval, wanneer hij verkoopt, de Belastingsdienst 3% zal inhouden van de waarde en de gemeentelijke meerwaardebelasting.

Opstakels voor de buitenlanders
Indien je buitenlander bent, dien je te weten dat “de landen waarvoor de banken hun voorkeur geven deze zijn van de EU en Verenigde Staten”, alhoewel natuurlijk “men ook operaties kan doen met burgers van andere Landen”. Zelfs is het zo dat de banken zich de laatste tijd hebben gespecialiseerd om operaties te doen met burgers van Oost-,Noord- en Centraal-Europa en ook China.
De personen welke afkomstig zijn van andere zones, zoals Afrika en Midden-oosten en enkele landen van Centraal en Zuid-Amerika hebben met veel moeilijkheden te maken ter bekoming van een hypotheek, volgens deze expert, “voor redenen van witwassen van geld en nakomen van normen van hypotheken.”

 

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven