De Rechtbank van Eerste aanleg en Instructie nº2 van Torrevieja heeft er een rechtszitting plaatsgevonden op de dag van vandaag 9/03/2017 tussen de klant van belgische nationaliteit van dit advocatenkantoor en haar exman van dezelfde nationaliteit om de verdeling van de gemeenschappelijke goederen te doen die nog aanhangig waren desondanks dat ze reeds vier jaar echtgescheiden waren.

Op het moment van de inventaris van de activen en pasiven was er een niet-akkoord tussen beide partijen met betrekking tot het bekomen van bepaalde eindsaldo’s van rekeningen, daar weinig tijd vóór de echtscheiding tussen de echtgenoten, het geld was opgehaald van deze rekeningen en was het fundamenteel wie had gedaan.
Onze klant weerlegde dat zij dat geld niet had afgehaald en haar ex-man hield vol dat dit was gebeurd door beiden.
Daar het sluiten van de rekening was gebeurd in het jaar 2003 zijnde dagen na het scheiden van beide echtgenoten, had de bank het perfecte excuus om na de vele tijd die er verstreken was weer te geven dat men niet kon vermelden wie die de fondsen en de documentatie had opgehaald die ze hadden afgeleverd aan het advocatenkantoor van de advoctan Carlos Baño León, en wat enkel een bevestiging was van de rekeningen van de ex-echtgenoten en het sluiten van dezen maar zonder meer detail.

Ondanks de vele pogingen die waren gerealizeerd geworden, waren we niet in de mogelijkheid om een rechtstreeks bewijs te leveren dat de echtgenoot degene was die het geld had afgehaald en wat de advocaten van dit kantoor dan probeerden te doen,was om onrechtstreekse bewijzen aan te brengen dat onze klant het geld niet had afgehaald.

Echtscheiding

Voor onze klant was het van groot belang om een positieve juridische uitspraak te bekomen daar er veel geld op het spel stond zodoende als de rechter tot de erkenning kwam van het bestaan van deze geldsom bij de scheiding en als het geld was afgehaald door de echtgenoot, onze klant het recht heeft op de helft van de banksaldo`s die er toendertijd hadden bestaan.

Weergevend dat het bewijs dat we aanbrachten deze was van een getuigenis van de belgische advocaat die kwam getuigen voor de spaanse rechtbank en zijn getuigenis wordt als belangrijk beschouwd ten opzichte van de Rechter, zeggend dat onze klant handelingen had gedaan bij de bank om te weten waar het geld was na de echtscheiding en zijn getuigenis dient ook om aan te tonen dat deze dame reeds jaren dit geld aan het opvragen was en dat dit gedrag onmogelijk is indien zij degene was geweest die dat geld had opgehaald.

laat een reactie achter

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven