fbpx

Om aan te tonen hetgeen we hierbij hebben vermeld, willen we U een recent geval aanbrengen van dit Advocatenkantoor dat is voorgekomen in de rechtbank van Eerste Aanleg Nº3 Denia en met Procesnummer nº251/2017.

Dit dossier hebben we niet van in het begin behartigt maar we hebben deze aanvaard daar we van mening waren dat we onze klant goed konden verdedigen.

Onze klant was een nederlandstalige persoon welke in het 2016 een woning verkocht met terrein gelegen in Benissa, Alicante, welke hij reeds 40 jaar zijn eigendom was.

Hij was aangeklaagd geworden door de kopers die van belgische nationaliteit waren welke aanklaagden dat er schades bestonden aan deze woning en welke binnen de 6 maanden na aankoop zichtbaar waren en wel op deze wijze dat het onmogelijk was om daar te wonen.

Ze brachten een expertenverlag aan met een waarde van 116.000 euros welke men diende te betalen opdat de woning terug in een staat was om te kunnen bewonen.
Men dient te erkennen het feit dat het moeilijk is om reeds zo snel na de verkoop schades aan treffen van zulke ernstige aard, maar we willen dit geval aan de orde brengen daar dit een heel duidelijk voorbeeld is van de problemen die kunnen voorvallen na een aankoop en alhoewel overdreven, dit ons perfect dient als voorbeeld met betrekking tot dit tema.

Volgens de specialisten is het probleem dat de woning heeft een fout in de fundering en bouwstructuur dat door de hevige overstromingen van December 2016 in de zone, de structuur van de woning werd getroffen door de aardverschuivingen en zodoende er vele scheuringen en barsten in het gebouw waren welke de bewegingen in het gebouw had verhoogd.

Ze klaagden aan dat na de regenbuien de muren snel hun verf verloren en op de oppervlakte kwamen de barsten en scheuringen die voordien verdoken waren maar reeds bestaand waren en dat in opinie van de aangeklaagden, dit aantoonde de slechte staat van de woning en deze waren verduisterd door de verkopers om de kopers te misleiden.
Dit is wat de kopers zeiden maar wat zeiden de verkopers?
De verkopers verdedigden zich door te weerleggen dat men de woning had gekocht in de staat dat deze zich bevond en men had gezien en trouwens dat de aankoopprijs een belangrijke punt was geweest, daar de verkopers hun prijs hebben moeten verlagen daar de kopers werken moesten doen in de woning.

Als verdediging voegden onze advocaten toe, en dit is wel belangrijk, dat door middel van verschillende getuigen die in het proces getuigenis kwamen afleggen van het feit dat langs de ene kant werd aangetoond dat de woning was aangekocht welke in eerste instantie een goede staat was en langs de andere kant het feit dat de dakbedekking en dakpannen slecht waren ontworpen en men had aangeraden tot zijn herstelling.

Desondanks dat twee bedrijven de kopers hadden aangeraden, hadden ze niets herstelt en dit had als gevolg dat gedurende de belangrijke regenvallen van december 2016, welke verschillende dagen hadden geduurd, dat belangrijke hoeveelheden van water waren binnen-gesijpeld in de woning en barsten en scheuringen hadden veroorzaakt. Hierbuiten vermeldend dat dit water intrekt in de fundering en tot gevolg heeft het bewegen van de woningstructuur dat op zich meer schades veroorzaakt in de woning.

Gezien deze belangrijke informatie verdedigden dat de kopers zich door naar een expert waren gegaan op moment van de aankoop welke de woning in zijn staat kon zien nen zodoende deze moest hebben gezien dat de dakpannen slecht waren geplaatst, en slecht ontworpen en deze diende hen te hebben raadgegeven aan de kopers om voorafgaandelijk te eisen dit te herstellen en herontwerpen.

Door dit niet te doen erkennen de kopers de staat van de dakpannen en dekbedekking en zodoende hebben ze aanvaard expliciet dat deze schade kon teweegbrengen zoals deze is gebeurd en zodoende dat deze schades niet verborgen schades waren aan de woning maar wel nalatigheid en verwaarlozen en het ontbreken van onderhoud door de kopers.

Tweedehandswoning

De rechtszitting is voorgekomen en nu moet het besluit komen maar we hebben dit nu reeds vermeld opdat U als lezer uw gevolgen kan trekken en in gedachte hebben op het moment van of een aankoop of een verkoop.

Wat hier is gebeurd, toont aan wat er dient gedaan te worden wanneer men zich in een voorstadium van een aankoop bevindt met een woning van deze ouderdom, en men dient te hebben geleerd dat er voorzorgen dienen te worden genomen en dat zowel de kopers als de verkopers eisen dienen te stellen opdat men zich nadien niet een zaak terechtkomt zoals we deze vermelden waarvan de economische gevolgen zo groot zijn.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven