Welke gevolgen heeft de aankomende huisvestingswet voor mij?

Onlangs is er een nieuwe huisvestingswet aangenomen in Spanje, die verschillende nieuwe kenmerken met zich meebrengt waar we ons bewust van moeten zijn. Onder hen is de invoeging van nieuwe concepten voor de rechtsorde die we vaak zullen horen. Het is belangrijk om ze te kennen en te begrijpen om te weten hoe ze ons kunnen beïnvloeden.

De eerste is het gebied dat erkend wordt als een gespannen markt, wat verwijst naar plaatsen waar er weinig woningaanbod is. De Autonome Gemeenschappen en de verschillende lokale overheden zullen verantwoordelijk zijn voor deze gebieden.

Aan de andere kant is er het concept dat bekend staat als grootschalige pacht, wat een pacht is van meer dan 10 eigendommen voor residentieel gebruik. Dit nieuwe concept omvat ook degenen die gebieden van meer dan 1.500 vierkante meter voor residentieel gebruik hebben.

De wet zal naar verwachting zo snel mogelijk voor de verkiezingen van 28 mei in werking treden. Nu is het tijd om uit te zoeken wat de gevolgen kunnen zijn als de wet eenmaal van kracht is.

Wat komt er nog meer aan bod in de nieuwe huisvestingswet?

nieuwe huisvestingswet
nieuwe huisvestingswet

 

De nieuwe huisvestingswet vermeldt ook de regulering van huurprijzen. Dit geldt voor de gebieden die als problematisch worden beschouwd, voor bestaande en nieuwe, grote en kleine landeigenaren. Dit plan om stijgende inflatie te voorkomen was voor 2023 vastgesteld op 2% voor de huren.

Nu, met de nieuwe wet, zal dit plafond worden verhoogd tot 3% in het komende jaar. Anderzijds moet het INE voor eind 2024 een update opstellen van de kosten van de verschillende huurcontracten.

Welke effecten zal deze wet hebben?

Sommige experts hebben het al over de verschillende manieren waarop deze wet hen kan beïnvloeden. Op korte termijn kunnen de huurkosten in verschillende delen van Spanje aanzienlijk stijgen. Dit is te wijten aan de zoektocht naar compensatie, voordat deze nieuwe wet in het land wordt aangenomen.

Aan de andere kant zouden de neveneffecten op de lange termijn verband houden met de daling van de huurprijzen. Het kan voor verhuurders winstgevender zijn om hun eigendommen te verkopen dan om hun appartementen te verhuren. Kopen en verkopen mag dan wel stijgen, maar de huurmarkt daalt dramatisch.

De eerste glimp van deze veranderingen in de prijzen van sommige huurprijzen is al zichtbaar, volgens gegevens van Fotocasa. In maart werd de stijging afgesloten met een nieuwe recordhoogte van maar liefst 9,7% binnen de markt. Volgens sommige experts zal dit de komende maanden waarschijnlijk toenemen.

Zijn er voordelen voor de huiseigenaar?

Binnen deze nieuwe woningwet zijn er ook bonussen of stimulansen voor huiseigenaren. Deze kunnen worden toegepast als onderdeel van de betaling van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Deze voordelen worden van kracht telkens wanneer een nieuwe huurovereenkomst met lage huur wordt afgesloten. Bovendien kunnen er boetes worden opgelegd als de nieuwe huurder tussen de 18 en 35 jaar oud is. Boetes zijn van toepassing op diegenen die de woning meer dan 2 jaar niet hebben bewoond.

Er is informatie nodig in deze nieuwe huisvestingswet

Nu je op de hoogte bent van de nieuwe huisvestingswet en de gevolgen die deze kan hebben, is informatie essentieel,
informatie is essentieel
. Vanaf het moment dat deze wet van kracht wordt, is het noodzakelijk om elke verandering in de gaten te houden. Dit voorkomt dat je als verhuurder of in een huurproces wordt gestraft.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven