Is het verplicht om mijn auto te verzekeren als ik hem niet gebruik?

Veel gebruikers stellen dezelfde vraag: moet ik mijn auto verzekeren als hij nooit de garage verlaat? Het antwoord op deze vraag is ja. Elk voertuig op de weg in Spanje moet ten minste een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben.

Dit is een wettelijk opgelegde uitgave. Bij niet-naleving kun je tot maximaal 3000 euro boete betalen als de auto betrokken raakt bij een ongeval. Daarom is het het beste om de auto onder alle omstandigheden te verzekeren.

Is het verplicht om mijn auto te verzekeren als hij niet op de weg is?

Als burger ben ik verplicht om mijn auto te verzekeren, zelfs als hij niet rijdt, omdat hij oud is of omdat hij gewoon niet werkt. Dit komt omdat er in Spanje een verkeerswet is die herhaalt dat alle voertuigen die normaal geparkeerd staan in Spanje strikt verplicht verzekerd moeten zijn.

  • Artikel 2 van de wet TRLRCSCVM herhaalt het bovenstaande.
  • Het Koninklijk Wetgevend Besluit bepaalt dat naleving van de Wet Burgerlijke Aansprakelijkheid verplicht is.
  • In de gerechtelijke uitspraak van 20 juni 2019 staat dat geparkeerde auto’s schade kunnen veroorzaken aan derden en daarom aan de regelgeving moeten voldoen.

In het specifieke geval dat je auto niet rijdt, maar wel Spaanse kentekenplaten heeft, moet je een minimale dekking voor wettelijke aansprakelijkheid hebben. Dit type niet-contractuele verzekering reageert niet alleen op verkeersincidenten, maar helpt je ook wanneer je schade aan derden moet herstellen.

Wat is de boete bij een ongeluk?

Zoals je zult begrijpen, is het van het grootste belang om te begrijpen dat het noodzakelijk en verplicht is om een risicoverzekering te hebben. Als je dit niet doet, kan dit leiden tot een boete.

Het bedrag van de boete voor onverzekerde auto’s die betrokken zijn bij een ongeval kan variëren van 600 tot 3000 euro, afhankelijk van de ernst van het incident.

Bovendien kan de waarde van de boete worden verhoogd, afhankelijk van hoe lang je auto al onverzekerd is en of je dit soort overtredingen al eerder hebt begaan.

Wat moet je doen als je je auto niet verplicht wilt verzekeren?

Elke regel heeft een uitzondering; in dit geval is de enige manier om een auto vrij te stellen van de verplichting om een minimale aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten het uitschrijven van de auto. Om de tijdelijke of permanente uitschrijving van een voertuig vast te stellen, moet je naar het desbetreffende verkeerspolitiebureau gaan.

Wanneer een auto wordt uitgeschreven, loopt deze nog steeds het risico om in brand te vliegen en schade te veroorzaken aan derden, maar de wet stelt deze vrij van het afsluiten of betalen van een dergelijke verplichte verzekering.

Koninklijk Besluit 1507 van 2008 bepaalt dit. Houd er wel rekening mee dat als er een ongeluk met je auto gebeurt, jij de verantwoordelijkheid voor de gebeurtenis op je moet nemen.

Hoe schrijf ik mijn voertuig uit zodat ik mijn auto niet hoef te verzekeren?

Om te voorkomen dat je een boete krijgt voor een onverzekerde auto die niet in gebruik is, moet je deze uitschrijven. Maar om het te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat je de APK hebt doorstaan; deze technische keuring is een basisvereiste om het te kunnen uitvoeren. Daarnaast moet je aan deze vereisten voldoen:

  • Het betaalt een belastingabonnement van ongeveer 9 euro.
  • Neem je identiteitskaart mee naar het verkeersbureau.

Als je hem definitief uit het verkeer wilt halen, moet je hem samen met je eigendomsbewijs inleveren bij een erkend voertuigbehandelingscentrum. Vergeet niet om de betreffende verzekeringsmaatschappij schriftelijk op de hoogte te stellen. Zoals je zult zien, is dit de enige haalbare manier om te voorkomen dat je je auto moet verzekeren als je hem niet gebruikt.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven