Wat zijn de verschillen tussen bemiddeling en oudercoördinatie?

Weet je wat de verschillen zijn tussen bemiddeling en oudercoördinatie? Velen zijn zich er nog niet van bewust, hoewel de overgrote meerderheid niet bekend is met deze termen. Het is moeilijk te begrijpen hoe de twee werken en waarin ze verschillen als we niet weten wat ze zijn.

Wat is ouderbemiddeling en -coördinatie?

Helaas tonen ouders in veel echtscheidingszaken geen interesse om samen te werken om bepaalde problemen met betrekking tot hun kinderen op te lossen. Dit leidt vaak tot conflicten en ruzies die de tussenkomst van een rechtbank of professionals vereisen om deze meningsverschillen op te lossen.

Dit alles heeft natuurlijk een zeer negatief effect op kinderen en genereert tegelijkertijd een enorme aanslag op de middelen van beide partijen. Laten we het eens over deze termen hebben.

Ouderbemiddeling

Eenvoudig gezegd is ouderlijke bemiddeling een instrument dat de wetgeving gebruikt in zaken van kinderen en hun behoeften. Met andere woorden, het is een mechanisme dat in een bepaald geval tussenbeide komt om een overeenkomst te bereiken in het midden van een familieruzie.

Voortbordurend op het vorige idee is dit mechanisme bedoeld om bij echtscheiding en scheiding van tafel en bed beide ouders in staat te stellen een deel van hun wensen te krijgen. Natuurlijk moet de veiligheid van de betrokken kinderen altijd gegarandeerd zijn.

Ouderlijke coördinatie

In veel gevallen kunnen gerechtelijke uitspraken deze conflicten niet of onvoldoende oplossen. Zelfs psychologische therapieën of ouderbemiddeling kunnen niet effectief zijn. Wat kunnen we in zulke gevallen doen? Wie grijpt in?

Ouderschapscoördinatie is, eenvoudig gezegd, een professionele interventie die enkele decennia geleden is ontstaan. In Spanje is men begonnen dit te ontwikkelen door middel van verschillende projecten en er zijn zelfs speciale diensten opgericht.

Ouderschapscoördinatie is echter een proces waarbij gespecialiseerde professionals tussenbeide komen om ouders na hun scheiding te helpen. Om tussenbeide te komen moet het conflict heel intens zijn en op geen enkele manier opgelost kunnen worden.

Wat is het verschil tussen ouderbemiddeling en oudercoördinatie?

Hoewel ze verschillend zijn, kunnen de twee elkaar in sommige opzichten overlappen, waardoor velen ze door elkaar halen. Beide kunnen bijvoorbeeld worden gezien als alternatieve geschillenbeslechtingsprocessen die een overeenkomst proberen te bereiken door middel van communicatie tussen de twee partijen.

Daarnaast zijn dit professionele interventies waarvoor een bemiddelaar nodig is. Er zijn echter meer verschillen dan overeenkomsten tussen de twee, waarvan de belangrijkste als volgt kunnen worden samengevat:

  • Die bemiddeling kan worden toegepast op verschillende familieconflicten, ook in een zakelijke context. Ouderlijke coördinatie komt alleen tussenbeide bij scheidingen en als er minderjarige kinderen tussen het conflict zitten.
  • Bemiddeling kan buitengerechtelijk of binnengerechtelijk zijn en is altijd vrijwillig. Coördinatie van haar kant is niet altijd vrijwillig, aangezien in extreme gevallen gerechtelijke tussenkomst nodig is om het conflict op te lossen.
  • Bemiddeling moet vertrouwelijk zijn, coördinatie niet. Dit komt omdat de verantwoordelijke professional rapporten moet uitbrengen aan de rechtbank.
    Bemiddelingen zijn kort, omdat er niet veel gesprekken of sessies aan te pas komen. Aan de andere kant kan ouderschapscoördinatie wel twee jaar en meerdere gesprekken in beslag nemen.
  • Terwijl bemiddeling milde of gematigde conflicten kan behandelen, houdt coördinatie zich bezig met extreme gevallen en zeer intense conflicten.

Het is heel belangrijk om in zulke gevallen het juiste advies te krijgen om geen grote fouten te maken. Ten slotte wordt coördinatie gebruikt wanneer een van de ouders de bemiddeling niet aanvaardt of zich niet aan de afspraken houdt.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven