Opstalverzekering: Brand veroorzaakt door kind van verzekerde

Een goede inboedelverzekering zou de “aansprakelijkheid van het gezinshoofd” moeten kunnen dekken, hoewel velen nog steeds niet begrijpen hoe deze polis werkt. Sinds de zomer van 2022 komen branden in sommige delen van Spanje heel vaak voor.

Het is logisch dat je, net als veel andere mensen, meer wilt weten over wat je moet doen in geval van brand. Deze keer gaan we het iets meer hebben over de wettelijke aansprakelijkheid die het gezinshoofd heeft bij branden. Om specifieker te zijn, de verantwoordelijkheden die ze hebben als een kind van hen er een veroorzaakt.

Opstalverzekering: kun je een brandclaim indienen?

Als je een opstalverzekering hebt, kun je inderdaad een brandclaim indienen, net als de andere mensen die door de brand zijn getroffen. Laten we echter een paar belangrijke punten bekijken voordat we verdergaan. Als de brand eenmaal onder controle en geblust is, moet er snel worden gehandeld om schadevergoeding te kunnen eisen.

Er moet echter ook worden nagegaan of het voorval al dan niet als een brandincident wordt beschouwd. Dit moet worden gecontroleerd aan de hand van de relevante regelgeving en de verkregen verzekeringspolissen om te weten hoe het verder moet.

Je moet weten dat schadevergoeding bij brand vanuit juridisch oogpunt veruit een van de meest gecompliceerde is vanwege de aard van deze gebeurtenissen. Het bewijzen van oorzakelijk verband wordt bemoeilijkt door de vernietiging van bewijsmateriaal, dat essentieel is om te bepalen of iemand een slachtoffer, benadeelde partij of onrechtmatige daad is.

Opstalverzekering: kan schadevergoeding worden geëist?

Als je getroffen bent door brand, kun je mogelijk schadevergoeding eisen zolang je verzekeringspolis deze situaties dekt. We herinneren er echter nogmaals aan dat de verzekeringsdekking alleen geldig is als de verzekerde niets te maken heeft met de oorzaken van de brand.

In bovenstaande zin moeten zowel advocaten als technische experts samenwerken om het benodigde bewijs voor de claims te verzamelen. Wat gebeurt er als de oorzaak van de brand het kind van een van de verzekerden is?

Verzekering van het huishouden: wettelijke aansprakelijkheid van het gezinshoofd

Door een multirisicoverzekeringspolis af te sluiten, sluit je ook de aansprakelijkheidsdekking af, wat heel gebruikelijk is in deze contracten.
aansprakelijkheidsdekking, wat heel gebruikelijk is in de formulering van deze contracten.
Dit is heel gebruikelijk in de formulering van deze contracten. Als jij of een van je personen ten laste, zoals een kind, onopzettelijk schade veroorzaakt aan derden, dekt de verzekeraar de schade.

Als je kind brand veroorzaakt en je buren er last van hebben, kunnen zij een juridische claim indienen tegen je verzekeraar. De vraag is nu of de verzekeraar verantwoordelijk moet zijn voor de verplichte dekking van deze schade. Om hierop te antwoorden, keren we terug naar het punt van de juiste onderzoeken.

Inboedelverzekering: opzet en kwaad opzet

Aan de andere kant kan het zijn dat de verzekeraar zijn handen in onschuld wast en aansprakelijkheid vermijdt. Als bewezen is dat de brand opzettelijk is aangestoken, d.w.z. als het een criminele daad was, hoeft de verzekeraar niet aansprakelijk te zijn.

Elke bewezen overtreding, evenals kwaadwillig wangedrag, is namelijk niet verzekerbaar. Als de zaak voor de rechter komt, kan de verzekeraar proberen het te laten lijken alsof de brand die door je kind is veroorzaakt, brandstichting was om de schade niet te vergoeden.

Opstalverzekering: krijg het juiste advies

Het is heel belangrijk om een goede verzekering te hebben en op de hoogte te zijn van de polissen. Het is echter net zo belangrijk om goed advies of goede advocaten in te winnen voordat je een dergelijke overeenkomst ondertekent. Daarom biedt Carlos Baño León Abogados een van de beste diensten.

Als je in Alicante woont, kun je gebruikmaken van uitstekende juridische diensten wanneer je die het hardst nodig hebt, vooral in dit soort brandzaken. Lees meer over onze diensten op onze website en neem contact met ons op als je vragen hebt.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven