Hoe meld je een medische fout?

Gevallen van medische wanpraktijken in Spanje nemen met de tijd dramatisch toe. Dit is grotendeels te wijten aan de verminderde controle over particuliere gezondheidszorg en het gebrek aan verantwoordelijkheid van sommige gezondheidswerkers. In combinatie met bezuinigingen in de gezondheidszorg.

Het indienen van een claim voor medische fouten is een omslachtig proces. Om een medische fout aan te geven, moet er bewijs zijn dat er een nalatigheid of handeling is geweest die heeft geleid tot een verslechtering van de gezondheid van de patiënt. Met het advies van medische deskundigen is het echter haalbaar om de claim te winnen.

Medische fout

Medische wanpraktijken houden rechtstreeks verband met het gebrek aan verantwoordelijkheid van een gezondheidswerker bij de uitoefening van zijn of haar taken. Het gaat om het niet toepassen van geaccepteerde medische normen en het niet naleven van gevestigde normen of gezondheidsprotocollen.

Medische nalatigheid of wangedrag kan in elk stadium van de medische zorg voorkomen. Van de eerste beoordeling via de behandeling tot het bewaken van de klinische vooruitgang. Dit kan leiden tot lichamelijke en morele schade en zelfs de dood.

Hoe identificeer je medische wanpraktijken?

Een van de meest gestelde vragen is hoe medische wanpraktijken kunnen worden vastgesteld . De eenvoudigste manier om wanpraktijken op te sporen is door te kijken of er rechten van de patiënt zijn geschonden. Ter informatie staan hieronder de volgende rechten vermeld:

 • Medische zorg moet worden afgestemd op de pathologie van de patiënt.
 • Om medische zorg te kunnen verlenen, moeten er op het ziekenhuisterrein minimale hygiënische en sanitaire omstandigheden heersen.
 • De wachttijd van de patiënt voor gespecialiseerde zorg moet redelijk zijn om te voorkomen dat de patiënt wordt blootgesteld aan een verdere verslechtering van zijn of haar gezondheid.
 • De patiënt heeft het recht om op de hoogte te zijn van de verschillende alternatieven die het gezondheidssysteem biedt en dus om de geïnformeerde toestemming te ondertekenen.
 • Ten slotte heeft hij of zij het recht om op dezelfde manier behandeld te worden als andere patiënten, ongeacht leeftijd en conditie.

Zoals uit de statistieken blijkt, is er een bepaald percentage patiënten dat bij opname in een ziekenhuis te maken krijgt met een of andere schending van hun rechten. Als dit gebeurt en tot letsel leidt, heeft de patiënt recht op vergoeding van de veroorzaakte schade.

Hoe meld je een medische fout correct?

In de meeste van dit soort situaties is er een gebrek aan kennis over de juiste manier om een klacht in te dienen. Dit kan ertoe leiden dat de familie het niet uitvoert en dat de veroorzaakte schade niet wordt vergoed. Hier vertellen we je waar je rekening mee moet houden om een klacht in te dienen.

 1. Het is essentieel om deskundig advies in te winnen van een advocaat en een medisch expert.
 2. Je moet alle benodigde documentatie bij de hand hebben.
 3. Als alle documentatie verzameld is, is het belangrijk om vast te stellen welke van deze documenten bewijskracht hebben in een juridische procedure.
 4. Je moet ook een medisch deskundigenrapport hebben dat verklaart dat er sprake is van medische nalatigheid.
 5. Als alle benodigde documenten in orde zijn, kun je doorgaan met de rechtszaak via de rechtbank.
 6. Dan moeten we wachten op het vonnis en de uitspraak. Als dit laatste het geval is, ontvangt de eiser een schadevergoeding van de verzekeraar van de arts die de medische fout heeft begaan.

Er moet worden opgemerkt dat de geldelijke vergoeding die wordt ontvangen voor de geleden medische fout bedoeld is om de kosten van de medische zorg van de patiënt te dekken. Daarom wordt het niet belast.

Als je in Alicante bent en je hebt morele of lichamelijke schade geleden, raadpleeg dan de experts van het advocatenkantoor Carlos Baño León. Daar zal een deskundige advocaat je adviseren en begeleiden tijdens het hele proces om de schadevergoeding te eisen waar je recht op hebt.

Om contact met ons op te nemen kun je bellen naar: +34 965921853 of een e-mail sturen naar: mail@cbleon-abogados.com. Je kunt ons ook persoonlijk bezoeken in Calle Pintor Lorenzo Casanova, 66, 1º A, 03003 Alicante, Spanje en we helpen je graag verder.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven