VERENIGINGEN VAN CANNABIS

De oprichting van verenigingen voor het gebruik en eigen verbruik van cannabis hebben veel opgang in Spanje welke niet vreemd is, langs één kant, de behandeling van het gerecht is toleranter ten opzichte van het gebruik of eigen verbruik van cannabis en andere producten en langs de andere kant de toegangkelijkheid wegens de plaatselijke instellingen ter bekoming van toelatingen voor het uitoefenen van deze activiteit van opstarten van clubs ter verbruik van cannabis in Spanje.

We kunnen zeggen dat er twee hoofdpunten zijn van meer interesse bij dit tema, één is deze met betrekking tot de limieten ter vermijding van het komen tot crimineel gedrag en het tweede aspect heeft te maken met het bekomen van de toelatingen van de Gemeente voor het uitoefenen van de activiteit van clubs ter verbruik van cannabis in Spanje.

Het atypische van gezamelijk verbruik gaf plaats tot het oprichten van verenigingen toegewijdt aan de kweek en verdeling van marihuana tussen hun leden en ons Hooggerechthof heeft verschillende uitspraken gedaan om duidelijkheid te scheppen met betrekking tot de voorwaarden waaraan de activiteit dient te voldoen voor deze verenigingen die dit aanvragen.

cannabis

Het atypische van het gezamelijk verbruik is toepasbaar wanneer men aan volgende omstandigheden of voorwaarden voldoet:

1.- Degenen die verbruiken dienen allen verslaafden te zijn, om uit te sluiten dat de vereniging het doel heeft het stimuleren van het verbruik van deze stoffen.

2.- Het is heel belangrijk dat het gebruik ervan gebeurt in een gesloten ruinte of het verborgen is voor de ogen van derden, met betrekking tot de lokalen waar men deze  club wil vestigen, men eist dat er een onafhankelijke ingang is en dit apart van de  ruimte waar men verbruikt en dit alles om te vermijden en steeds hierop wordt  steeds veel nadruk gelegd zijnde dat deze activiteit in het zicht is van derden en  aanleiding geeft tot stimulering van een activiteit welke men logischerwijs als schadelijk beschouwd.

3.- De hoeveelheid dient beperkt of weinig te zijn, op zijn minst, een minima wat adecuaat is voor een verbruik in een eenmalige sessie of ontmoeting.

4.- De vereniging mag nooit heel groot zijn daar het gaat om iets dat niet relevant is voor de buitenwereld.

5.- De verbruikers dienen geïdentificeerd zijn en dienen lid te zijn van de vereniging.

6.- Het dient om een snel verbruik te gaan daar het lid zich begeeft naar de club om te roken  en nadat hij deze handeling te hebben verricht, hij de plaats of club verlaat.

Bij het wettelijk ontplooien van deze activiteit van verbruik in vereniging van canabis is er een tweede vraag, welke betrekking heeft tot het bekomen van de toelatingen tot het ontplooien van deze activiteit van club van verbruik van cannabis of zijnde de goedkeuring te bekomen van de plaatselijke Gemeente waar men wenst deze activiteit te ontplooien.

De gemeentes van Alicante gaan gewoonlijk deze activiteit erkennen en eisen de oprichting van een vereniging welk tot doel heeft dat deze gereguleerd is met betrekking tot het de werkzaamheid van de vereniging van club. Deze vereniging dient geregistreerd te worden zoals eender welke andere vereniging.

Een ander belangrijk vereiste is deze met betrekking tot de goedkeuring van een lokaal waar men deze activiteit gaat ontplooien.

Uit ervaring weten we dat dit gewoonlijk een ingewikkeld tema is daar het lokaal dient te voldoen aan de voorwaarden die door de gemeente is vastgelegd en niet enkel met betrekking tot de capaciteit en bepaalde faciliteiten van het lokaal maar ook de plaats, daar deze ver van bepaalde delicate plaatsen dient te zijn zoals deze van scholen, onderwijscentra, sanitaire voorzieningen, enzovoort.

Bij het indienen van een aanvraag voor goedkeuring voor een club van verbruik van cannabis in Spanje eist men het tegelijkertijd indienen van een technisch project en de faciliteiten van het lokaal evenals het voorleggen van een contract welk aangeeft de eigendomstitel over dit lokaal gezien de vergunning die men aanvraagt en gegeven wordt in relatie is tot dit concrete lokaal.

In dit tema raden we steeds aan om contracten op te stellen, of deze nu van van aankoop of huurcontracten zijn,met als voorwaarde de bekoming van deze autorizatie of goedkeuring.

Dit vereist de relevante onderhandeling met de eigenaar van het lokaal opdat hij deze voorwaarden aanvaardt daar indien dit niet zo is, we niet aanraden om eender welk contract te ondertekenen.

Bij het zoeken en het vinden van een lokaal, nemen we gewoonlijk contact op met diensten van specialisten en agentschappen welke zoeken en eigendommen vinden welke aan de voorwaarden voldoen voor het ontplooien van deze activiteit.

We gaan niet verder ingaan op dit tema daar we reeds uitgebreid dit tema in deze webpagina hebben behandeld evenals in vorige artikelen en sluiten hierbij af met onze diensten aan te bieden in het geval ons nodig heeft bij de oprichting van clubs ter verbruik van cannabis in Spanje.

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven