Misdrijf van sexuale agressie advocaten strafzaken Carlos Baño Leon

De advocaten specialisten in strafzaken van Carlos Baño León staan wettelijk een engelse jongere van ierse nationaliteit bij die het slachtoffer was van een daad van sexuele agressie, een jaar geleden in Benidorm.

Advocaten in strafzaken hebben zich verpersoonlijkt in het strafrechterlijk procedure en gevraagd ter uitvoering van een deskundigenonderzoek van de bewijzen ter bevestiging van verkrachting.

Het uitvoeren van dit verslag was positief en is een stap verder in de zaak ter vervolging van de enige verdachte engelse burger welke die dag de jongere aansprak welke zich in een groep van verschillende vriendinnen bevond in een bar.

Natuurlijk gaan we niet gedetailleerd de feiten weergeven maar we willen een reeks van raadgevingen geven om te bekomen dat mogelijke slachtoffers hun rechten van verdediging worden nagekomen.

In dit concreet geval, de jongere keerde na de sexuele aanval naar haar appartement terug waar haar vriendinnen waren en gingen samen naar een politiekantoor in Benidorm en daar dienden ze de aanklacht in tegen de vermeldde.

Onmiddelijk werd er het wettelijke overheidssysteem geactiveerd ter bescherming van de betrokkenen van seksueel geweld waarbij men onmiddelijk werd geholpen in het ziekenhuis van Villajoyosa waarbij de afdeling van gynaecologie het medisch certificaat afleverde hieromtrent.

De dag na de aangifte van deze jongere, begeefde deze zich naar de Rechtbank van Benidorm ter bevestiging van de aanklacht en dezelfde dag keerde deze terug naar haar land, Ierland, daar ze reeds een terugvlucht had gereserveerd en ze diende te gaan wegens haar werkverplichting.

Sexuele aanval

Haar verlaten en het niet benoemen, tot voor kort, van een wettelijke verdediger heeft ervoor gezorgd dat het gerechtelijk process bijna geheel stil kwam te liggen wegens de hoeveelhied van werk dat de Rechtbanken hebben en het feit dat ze niet vertegenwoordigd was door een advocaat specialist in strafrecht daar ondermeer, het van uiterst belang is dat een advocaat in het strafrecht  is aangesteld voor het instellen van het proces door middel van het voorleggen van bewijzen, op deze wijze dat het proces evolueert totdat dit tot een rechtszaak komt  wat het hoofddoel is van de strafrechterlijke handelingen, zijnde het voorleggen van de noodzakelijke bewijzen opdat bij de dag van de zitting men de schuldigheid van de onderzochtte kan aantonen.

Deze gegronde handeling door een advocaat in strafrecht is uiterst belangrijk in geval van een delict van sexuele aanval, en om de onmogelijkheid te vermijden om bewijzen te vinden welke moeilijk worden in vele gevallen ten gevolge van de tijd die voorbij is gegaan.

Steeds wanneer een buitenlandse klant ons raadpleegt na het plaats te hebben gehad van een situatie van deze aard, welke na het indienen van de aanklacht  een advocaat dient  aan te stellen opdat deze handelt in hun naam in het strafproces maar als dit niet gebeurt, dit strafproces afhankelijk is van de algemene voortgang van de Rechtbanken en hoeveelheid van zaken die er lopende zijn.

Het volstaat, als stap, in het geval van onze ierse klant dat een opgevraagd bewijs was gevraagd en niet was uitgevoerd daar de getuigde niet aanwezig was, dit voldoende reden gaf opdat de procedure in stand by kwam te staan.

We blijven herhalen  dat het belangrijk is dat de bewijzen worden uitgevoerd vóór de commisie en dat het delict medisch wordt gestaafd in dit geval, met goede getuigen zoals in het geval van onze klant en deze niet waren uitgevoerd wegens het feit dat ze weg diende te gaan, reeds de volgende dag.

Nu na verschillende getuigen die er zijn en die geen verklaring hebben afgelegd, dienen ze te getuigen op de dag van de zitting daar de advocaten criminologen van Carlos Baño León dit bewijs gaan opvragen maar het gaat afhangen van de Rechter over het uitvoeren van het bewijs welk indertijd niet was gebeurd, welke hierbuiten steeds door de verdedigende advocaat kan gebruikt worden ter verdediging van zijn klant aanvoerend de machteloosheid wegens het niet uitvoeren van dit soort van bewijzen en dit daar de partijen hun wettelijke rechten hebben wegens het uitvoeren van deze bewijzen en zodoende het beginsel wordt vervult van doeltreffende rechtsbescherming.

Er mag niet de belangrijkheid in het Strafrecht vergeten worden van het principe van vermoeden van onschuld waarop elke burger recht heeft en vandaar de belangrijkheid dat in het rechterlijk proces er geen tekortkomingen mogen zijn welke konden weerlegt worden indertijd , aanklagend de inbreuk op het recht van het vermoeden van onschuld en dit reden kan geven tot het annuleren in de toekomst, met een mogelijke veroordelende uitspraak.

Raadpleeg onze advocaten in strafrecht daar een goed voorafgaande begeleiding garantie in success geeft in eender welke wettelijke handeling die men daarna gaat ondernemen.

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven