De economische gevolgen wegens de beperkingsmaatregelingen welke in Spanje zijn genomen, hebben enkel deze activiteiten actief gelaten welke men beschouwd als noodzakelijke activiteiten vastgelegeld door de Wet, welke een echte hamerslag is voor duizenden ondernemers enzelfstandigen die voorzien dat het heel moeilijk is om te overleven zonder het bekomen van inkomsten of officiële steun.

 In dit scenario het belangrijkste is dat er nooit met voldoende voorzichtigheid kan gehandeld worden op het moment van het toekennen vaneen krediet aan klanten alhoewel deze noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de eigen activiteit. Het is daarom dat we aanraden om van dichtbij de klantenportefeuille en de openstaande schulden op te volgen opdat de financiële vertrouwbaarheid niet verslechterd.

 Samen met deze prudentie en voorzichtigheid die we vragen, moedigen we hierbij aan bedrijven en zelfstandigen aan om niet in twijfel te trekken, op het moment van aanklagen van schulden die ze hebben, of welke ze gaan hebben in de komende maanden, over welke men de onzekerheid heeft ofmen deze gaat innen, en het juist over deze betreft dat de advocaten van Carlos Baño León, zijnde het aanklagen van schulden en openstaande rekeningen, hun diensten ter beschikking stellen, samen hun grote ervaring en kennis; het vergemakkelijken van de betaling van onze tussenkomst met zeer gematigde prijzen, en uitgestelde betaling bij het moment van het terugbekomen van uw geld.

covid19 reclamaciones

 U dient de zekerheid te hebben dat er geen enkele situatie is welke toelaat dat een schuldenaar zinsspeelt om de betaling niet te volbrengen van een economische verplichting is of een tijdelijk opschorting ervan, buiten deze op het hypotecairegebied, of andere betalingen zoals betaling van huurgelden enz. Laat daarom niet toe dat degenen die nalaten om te betalen van openstaande rekeningen of schulden hebben, gelijk halen wegens het schrik hebben van uw zijde om zich in een jurisch proces te begeven, en door het niet-betalen u zich nog meer in problemen brengt, zijnde uw reeds kwetsbare economische situatie.

 Natuurlijk dat de schuldenaar steeds zal voortgaan teneinde de mogelijkheid te hebben ter aanvraag van een faillissementsprocedurde voor schuldenaars, maar deze is een recht en een verplichting die de Wet heeft voorzien en dit heeft niets te zien met eender welke omstandigeheid of vorderingen welke we hier behandelen.

 De vrije wil van de partijen welke een principieel recht is welke komt van het principe van “pactun sum servanda” voorkomt dat de schuldenaar kan ingaan op geen enkele omstandigheid buiten deze die vermeld zijn, hypotheken en stedelijke verhuringen, de overmacht om het te vragen of het niet-betalen van zijn schulden of het tijdelijk opschorsen van zijn shulden.

In dit opzicht zijn de Spaanse Rechtbanken heel duidelijk en strikt op het moment van het weigeren van aanvaarding of weigering van een verdegiging  vande “clausule rebus sinc stantibus” zoals de verdediging van het onmogelijk vervullen van een verplichting wegens overmacht welke niet voorzien was op het moment van aangaan van een schuld.

 Zodoende dat niets is veranderd in dit hoofdstuk en de juridische zekereid die men moet hebben, is volledig en absoluut zodat u kan vertrouwen op de advocaten van Carlos Baño León de aanklacht van schulden en inning van deze, en neem hierover gerust contact met ons op.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven