ONGEVAL IN EEN SUPERMARKT MET ERNSTIGE PERSOONLIJKE LETSELSCHADES

ADVOCATEN ALICANTE GESPECIALISEERD IN SCHADES

Alhoewel we een feit als deze ons kunnen indenken, is het moeilijker om de gevolgen ervan te assimileren, van de ernstigheid van de fisieke letsels die zijn voorgevallen, dit concreet geval. Een feit dat niet zo voorkomend is, maar hier in dit geval lichamelijke schades zijn voorgevallen welke moeilijk voor te stellen zijn en het vergt tijd om de gevolgen te verwerken van een onvoorziene gebeurtenis die plaatsvond terwijl men een gewone activiteit uitvoert zoals deze van aankopen in een groot warenhuis.

Het geval wat we hier bespreken gaat over klanten van Engelse nationaliteit, welke aankopen aan het doen waren in een groot nationaal warenhuis in Orihuela Costa, meer concreet in het Commercieel winkelcentrum la Zenia en terwijl men werd geholpen door een werknemer welke de boodschappen behandelde in de automatische kassa van de supermarkt, welk reeds een gebruikelijk feit is ter vervanging van werknemers aan de kassa door deze automatische kassas waar de klant zelf deze  via een lezer de producten scannt en deze dan automatisch gaat afrekenen.

Het is ook gebruikelijk om lange rijen te vermijden, dat in deze afdeling personen aanwezig zijn die ons helpen en dat is wat er ook was gebeurd bij onze klanten van Engelse nationaliteit, wanneer de werknemer probeerde om  het antidiefstalapparaat te vermijden welke flessen van bepaalde waarde hebben, in dit geval champagne en deze verloor de controle bij deze manoeuvre waardoor deze fles op de grond viel, ontplofte  met zulk een  intensiteit dat het uit de hand vloog, het glas versplinsterde met noodlottige gevolgen voor onze Engelse klanten en waarbij bij haar het terecht kwam in één van haar ogen en bij hem in zijn voorhoofd terecht kwam en een ernorme opening veroorzaakte.

accidente en supermercado con botella rota

Carlos Baño León advocatenkantoor specialisten in schadeletsel en gevolgen

Ze werden onmiddellijk geholpen en één van de veiligheidsagenten of bewakers welke een ziekenwagen opbelde die hen wegbracht naar het universitair ziekenhuis van Torrevieja. Advocaten Experten in schadevergoedingen Alicante.

Aan de vrouw werden heel ernstige letsels vastgesteld, waarbij er een operatie is geweest afglopen 12 februari 2021 en opnieuw twee dagen later, meer bepaald op 14 februari 2021 daar de diagnose heel gecompliceerd was en met een hoog risico op ernstige gevolgen in het beschadigde oog.

Aanklagen van letselschades advocaten specialisten Alicante.

Bij de echtgenoot man werd ere en cranioencephalic traumatisme vastgesteld en na een belangrijke behandeling is hij wachtende op evolutie.

Buiten het verhalen van dit vreselijke ongeval in een grote supermarket van het commercieel winkelcentrum la Zenia waarvan met zekerheid niemand deze gevolgen had voorzien, willen we er gebruik van make nom in te lichten hoe men moet handelen en niet wachtende op het bedrijf dat zij iniciatief nemen.

Men dient te weten deze grote bedrijven hun eigen verzekeringspolissen hebben en dat zij het uitzoeken van de zaken geheel aan deze maatschappijen overlaten, zodat de benadeelde nooit iets te weten komt, zelfs niet of het ongevallenaangifte is doorgegeven.

Steeds doen we zelf de aangifte en onze klanten zijn daar goed mee afgeweest.

Het eerste dat we aanraden is om alle mogelijke bewijzen bijeen te zoeken die er zijn bij het gebeurde, evenals de bewijzen van medische behandelingen.

Steeds doen we regelingen en krijgen een verklaring van de ziekenwagenbedrijf die weergeeft de ophaling van de betrokkenen en hun overbrenging naar het ziekenhuis of medisch centrum.

Het is gebruikelijk dat na een schadegeval van zulk caliber dat men geschokt is en het enige waaraan men denkt op dat moment is hun eigen gezondheidstoestand en dat men wordt overgebracht naar een ziekenhuis en zodoende dat men gewoonlijk geen advies krijgt  noch de tussenkomst heeft van derden als getuigen.

abogado reclamación de daños

Daarom dat het heel belangrijk is dat men onmiddellijk een aangifte doet bij de verantwoordelijke instelling en aan de verzekeringsmaatschappij als men de naam en de gegevens daarvan weet, om vanaf het begin tussen te komen als benadeelde partij, zodat de kwestie niet in de vergetelheid raakt. Advocaat Alicante Advocaten aanklacht letselschades.

Vanaf dit moment sturen we de noodzakelijke documentatie naar de verzekeringen en als we in een paar dagen niet op hun aanvaarding kunnen rekenen, gaan we onmiddellijk handelen daar wanneer er niet veel bewijzen voor handen zijn, is het onmiddellijk aanklagen is reeds op zich een bewijs van coherentie. Advocaten aanklagen aan verzekeringsmaatschappijen voor lichamelijke schades en letsels

Advocaat te Alicante specialist in letselschades

Hoe dan ook, we zullen heel attent zijn in de volgende dagen om de reactie van het centrum en de verzekeringsmaatschappij, daar zelfs als we niet een expliciet verslag bekomen en de feiten worden erkent, onze advocaten van Alicante experten in aanklagen van letselschade, denken we erover om een aanklacht in te dienen wat we reeds in andere gelegenheden hebebn gedaan en het gaat om een gerechtelijke procedure voor een inleidende procedure waarbij men aan de Rechtbank de audiovisuele bandopname van het gebeurde overhandigt en dit is een wezenlijk en definitief bewijs.

Natuurlijk dat hier de handelingen niet stoppen daar eens de zaak gestart ismet de erkenning van de verzekeringsmaatschappij, hebben we de diensten van een expert nodig om een waardebepaling van de letsels vast te stellen en dit in zijn taxatierapport weergeeft ten opzichte van deze welke de verzekeringsmaatschappij bezorgt, maar goed dat is reeds een ander tema wat we in een ander artikel gaan behandelen daar de belangrijkheid om op een een geode expert te rekenen voor de waardebepaling van de letsselschades is uiterst belangrijk ter bekoming om een evaluatie of waardebepaling te verkrijgen in overeenstemming met de belangen van de cliënten.

Advocaten van Alicante, specialisten in aanklachten van letselschades en hun gevolgen van Carlos Baño León stellen ter uwer beschikking hun ervaring en kennis. Twijfel niet ons te raadplegen in geval u één of ander ongeval heeft daar we experten zijn en we hebben veel ervaring in deze temas.

 

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven