ONGEVAL MET TOEGANGSDEUREN VAN GROOTWARENHUIS LICHAMELIJKE SCHADES

Steeds wanener we binnengaan in een winkelcentrum, hebebn we de neiging om prudentie te hebben met de automatische toegangsdeuren, tot schrik dat deze misschien zouden fallen en een niet-correct sluiten van deze.

Wel, dit is voorgevallen bij een klant van dit advocatenkantoor te Alicante en de gevolgen voor haar waren heel ongelukkig wegens de belangrijke lichamelijke schades of letsels welke waren veroorzaakt, wegens een fout in het werkingssysteem van de openingdeuren en waarvan we pas later zullen zien welke levenslange gevolgen dit zal hebben.

De advocaten specialisten voor letselschade van Alicante van Carlos Baño León dienden recentelijk tussenbeide te komen, in afgelopen kerstperiode wanneer onze klantonderhavige zaak betreft een klant een brutale confrontatie had met de deuren van een heel gekend groot winkelcentrum in het centrum van de stad Alicante toen de deuren bruusk voor haar werden gesloten wanneer zij in dat centrum wilde binnengaan.

HET SLECHT WERKEN VAN DE SENSOREN BIJ OPEN -EN DICHTGAAN

puertas automáticas centro comercial - ongeval met toegangsdeuren van grootwarenhuis

Volgens het expertenverslag welk we hebben opgevraagd, kwam men tot het volgende besluit “… men stelt vast dat het aangetoond is dat het betrof om gebrekkige of slecht werken van de sensoren voor opening en sluiting van de deuren, en voor de expert was dit meer dan duidelijk dit feit, de reden was van het ongeval.

Met andere woorden, de reden van het ongeval was weldegelijk wegens het “slecht werken van de deuren.”

De feiten, na HET ONGEVAL, zijn veelzeggend met betrekking tot het gedrag dat gewoonlijk volgen na een ongeval en dit is één van de redenen van dit artikel is om uw aandacht hierop te vragen opdat men weet hoe te handelen bij een gelijkaardig geval, op deze wijze dat men later niet benadeeld is wegens het gebrek aan bewijzen.

Onze klant, wanneer zij zich begaf tot het grootwarenhuis, voelde zij een brute slag op haar schouder en hoofd welke zo hevig was dat ze abrupt op de grond viel, dat ze voor enkele ogenblikken bewusteloos was wegens het verkeerdelijk sluiten, wegens een duidelijke fout van de deuren welke opengingen wanneer zij binnenging.

Ze werd in het winkelcentrum gereanimeerd door een bewaker en haar vriend met wie zij tesamen naar het winkelcentrum hadden begeven en deze haar enkele minuten later verliet nadat de ziekenwagen die was opgeroepen, was aangekomen.

RAADGEVINGEN OVER WAT TE DOEN NA EEN ONGEVAL

Estatua de la Justicia. Primer plano de la figura de la dama

Op dit moment zij was niet in de mogelijkheid om getuigenissen van derden te verzamelen als mogelijke getuigen maar dit had wel haar vriend kunnen doen, maar op deze momenten is het niet zo eenvoudig om zo te reageren maar willen we toch het neutrale advies geven dat als er een ongeval gebeurt en voor zover mogelijk is, om getuigenissen van derden te verzamelen als mogelijke getuigen , en nota te nemen van hun persoonlijke gegevens om hen te kunenn contacteren op een later plaaststip wanneer dit nodig zou zijn.

Ook was er geen nota genomen van de persoonlijke gegevens van de veiligheidsbewaker welke hen had kunnen helpen maar op dat moment dacht men enkel aan het zo snel mogelijk geholpen te worden temeer daar ze buiten bewustzijn was.

Ze werd opgehaald door een ziekenwagen en naar een ziekenhuis gebracht waar werd ze met spoed verpleegd en tot op heden is ze onder medische behandeling.

Op dit punt raden de advocaten specialisten in letselschades van Carlos Baño León te Alicante aan om steeds op het ogenblik dat de persoon ons dit vraagt en de gegevens verzamelt over de reden van de letsels dient men duidelijk te hebben dat men aan het verpleegkundig personeel de reden van het ongeval weer te geven en het is belangrijk om het goed weer te geven hetgeen is voorgevallen en nadien nakijken of alles correct is weergegeven en dit alles om te voorkomen dat nadien er tegenstellingen optreden op dit punt, later in geval  het tot een rechtszaak zou komen.

In geval van rechtszaak (de verzekeringsmaatschappijen aanvaarden niet makkelijk noch maken ze akkoorden bij de rechtbank)  het getuigenis gedaan door de benadeelde  onmiddellijk na het ongeval, is een heel belangrijk bewijs daar men zodoende begrijpt dat het een oprechte en waarheidsgetrouwe verklaring is, (niemand zal op dat moment een leugen vertellen) Als de feiten niet correct werden weergegeven of het medisch personeel een fout hebben gemaakt die ons in de spoeddienst hebben bijgestaan of  het niet duidelijk gedaan, zal dit een probleem zijn daar er dan een tegenstrijdigheid zal zijn dat in hun nadeel kan spelen.

Steeds gaat men meer een spontane verklaring waarderen welk is gebeurd direct na het ongeval dan een verklaring welk maanden later is gebeurd, in de context van een gerechtelijke vordering.

Hou er rekening mee dat als een verzekeringsmaatschappij het schadegeval niet aanvaard, dienen er alle mogelijke bewijzen te zijn evenals ten allen tijde kan bewijzen de voorgevallen feiten en zijn gedrag.

VOORAFGAANDELIJKE HANDELINGEN TER BEKOMING VAN BEWIJZEN

In het specifieke geval dat wij analyseren, heeft onze klant dagen na het ongeval via andere advocaten getracht contact op te nemen met het winkelcentrum, maar zij kreeg geen passend antwoord, zodat onze klant met het probleem werd geconfronteerd dat niemand zich verantwoordelijk stelde voor de schade die zij had geleden en niet wist hoe zij dit kon bewijzen.

Geconfronteerd met dit gebrek aan bewijs, verzamelden en verkregen de advocaten gespecialiseerd in letselschade te Alicante van Carlos Baño Leon bepaalde bewijzen over voorgevallen ongeval, en dit alles omdat in het geval dat de verzekeringsmaatschappij de verantwoordelijkheid in het ongeval niet onmiddellijk erkent, het handig zal zijn om bewijs te hebben van wat er gebeurd is, omdat na een tijd het ingewikkelder kan worden om dit te verkrijgen.

Onze civiele advocaten hebben ook en als voornaamste handeling een prejudiciële procedure bij de rechtbank gevraagd om een kopie van de opnames van de camera’s te bekomen van dit centrum van de dag en tijdstip en zodoende te kunnen aantonen hoe het ongeval is gebeurd, hoe de letsels aan hoofd en schouder was veroorzaakt, en hoe onze klant totaal geen invloed had op het ontstaan ervan, dat uitsluitend en alleen was gebeurd wegens een slecht werken van de toegangsdeuren was en dus de verantwoordelijkheid van het winkelcentrum.

Wij zullen deze procedure apart bespreken, op onze website, in een zeer korte periode van tijd gezien het belang ervan en dit advocatenkantoor in Alicante hebben we al veel gedaan; en als gevolg van onze aanklacht de rechtbank dat het bedrijf de videobanden zou overhandigen, wat het deed door een kopie te verstrekken aan advocaten  especialisten in letselschade Carlos Baño León te Alicante die binnen de wettelijk vastgestelde termijn de juridische aanklacht voor schadevergoeding tegen het bedrijf indienden en nu wachten we om tot akkoord te komen met de verzekeringsmaatschappij.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven