Wij analyseren de belangrijkste voor- en nadelen van het erven of schenken van huizen.

Wij analyseren de belangrijkste voor- en nadelen van het erven of schenken van huizen.

Bij de planning van een nalatenschap met vererving van onroerend goed wordt vaak overwogen om aan elke nakomeling bepaalde gebruiksrechten voor te behouden en bepaalde activa aan hun nakomelingen te schenken als alternatieve methode voor de overdracht van de nalatenschap, door in sommige gevallen een bepaald bedrag in te brengen, is een oplossing om te voorkomen dat de nalatenschap conflicten tussen de erfgenamen doet ontstaan, en vermindert op zijn beurt de gevolgen van de successierechten.

Hoewel beide transacties onderworpen zijn aan successie- en schenkingsrechten, zijn de toepasselijke tarieven in beide gevallen verschillend, aangezien deze belasting wordt toegewezen aan de autonome gemeenschappen en er aanzienlijke belastingverschillen bestaan tussen de verschillende regio’s van Spanje.

De belasting die verschuldigd is bij de erfenis van een huis hangt af van de waarde van het huis en de graad van verwantschap met de overledene. In het algemeen zullen de successierechten aanzienlijk stijgen naarmate de waarde van het huis hoger is en de relatie tussen de erfgenaam en de overledene minder hecht is.

In het algemeen is de sleutel om te bepalen of een schenking beter is dan een erfenis de overdrachtsbelasting. In het geval van erfenissen worden de successierechten betaald in de autonome gemeenschap waar de overledene woonde, en de schenking van onroerend goed wordt belast in de autonome gemeenschap waar de schenking zich bevindt.

Er zij echter op gewezen dat bij het erven van onroerend goed alleen successierechten verschuldigd zijn. Maar, in de schenking, in aanvulling op de schenkingsrecht, de schenker van het huis moet de overdracht van het onroerend goed ook aangeven in zijn aangifte voor de inkomstenbelasting in het belastingtijdvak waarin de schenking plaatsvindt, en moet de waarde van het huis, de waarde op het moment van de schenking en de waarde op het moment van de ontvangst van de schenking aangeven. Als het verschil positief is, moet de schenker inkomstenbelasting betalen op basis van het belastbare bedrag (19% tot 23%).

Indien het geschonken onroerend goed echter al meer dan 25 jaar eigendom is of de gewone verblijfplaats van de schenker is, kan het effect van de schenking op de inkomstenbelasting van de schenker aanzienlijk worden beperkt.

Laten we niet voorbijgaan aan de “stedelijke grondwaardebelasting” (ook bekend als “plusvalías municipales”), die wordt berekend op basis van de kadastrale waarde van het onroerend goed, die vaak duur en niet zonder controverse is. Bij de overdracht van onroerende goederen door vererving worden meestal rechten toegepast, en bij schenking moet niet alleen altijd belasting worden betaald, maar moet deze belasting ook door de ontvanger worden betaald.

Naast deze algemene formules bestaat er een alternatief getal om de erfrechten onder de kinderen te verdelen zonder tijdens hun leven te hoeven schenken. Het gaat om een erfopvolgingsverdrag, dat een overeenkomst omvat tussen de erflater en zijn uiteindelijke opvolger, die tot doel heeft de goederen onder de bewoners te verdelen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1271.2 en 1056.1 van het Burgerlijk Wetboek.

De met de erfgenaam in de overheidsovereenkomst gemaakte verdeling is onherroepelijk door de erfgenaam en werkt voor hem ten volle. Na het overlijden kan de overdracht van het onroerend goed rechtstreeks in het kadaster worden ingeschreven zonder de verplichting van een nieuwe verdeling van de nalatenschap. Afgezien van deze voordelen zal een dergelijke verdeling een gunstige uitwerking hebben op de economische orde, strikt de wil van de erflater volgen en toekomstige geschillen vermijden, waardoor de gemeenschap van erfgenamen in gemeenschappelijke problemen zou kunnen geraken.

Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
¡LLAMA AHORA! Scroll naar boven