Bent u erfgenaam van nalatenschap, en de overigen begunstigden willen zich niet naar de notaris begeven ter aanvaarding van de erflating?

De problemen zijn beëindigd die er voorkwamen wanener de begunstigsten een erflating of erfenis niet wilden uitvoeren na het overlijden van de erflater.

Tot aan de Wet 15/2015 van 2 juli, van Vrijwillige Jurisdictie, wanneer men zich in dat geval bevond, diende men onontkoombaar zich te richten tot de rechtbank om te vragen dat men de wil volbrengt van de overledene.

Sinds men het artikel 1005 van het Burgelijk Wetboek heeft aangepast, dankzij de wettelijke tekst die hierboven is vermeld, is dit veranderd daar indien u de begunstigde is en wil dat het testament wordt vervult, dient u enkel naar een notaris te gaan welke de erfgenamen aanschrijft opdat binnen een bepaalde termijn, de nalatenschap of erfenis zuiver of alleen of met voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden, met de waarschuwing dat indien zij dit niet doen, automatisch wordt aangenomen dat zij de nalatenschap zonder enige beperking aanvaarden, dat wil zeggen zuiver en alleen door de notaris de desbetreffende akte van aanvaarding van de nalatenschap te laten verlenen.

De advocaten nalatenschappen te Alicante van Carlos Baño León zijn specialisten op het vlak van verwerking van deze dossiers, die tegenwoordig de toewijzing van geërfde goederen aanzienlijk vergemakkelijkt.

Gedurende lange tijd zijn wij getuige geweest van langdurige gerechtelijke procedures, met name wanneer er meerdere erfgenamen zijn, waarbij maar al te vaak persoonlijke kwesties en meningsverschillen binnen de familie de kop opstaken, en dit leidde tot allerlei obstakels tussen de erfgenamen, waardoor gemakkelijk op te lossen zaken veranderden in rechtszaken, die de werklast voor de rechtbanken alleen maar deden toenemen, en tegen hoge economische kosten voor de partijen.

Dit kantoor van advocaten in Alicante specialisten in nalatenschappen verwerken deze dossiers, waardoor u geen last heeft van enig papierwerk en we krijgen zeer goede resultaten die bereiken dat in een korte tijdspanne , de nalatenschappen worden uitgevoerd, het elimineren van eerder bestaande obstakels, en ook bevorderd de proindivisie van onroerend goed, die is gebleken een belemmering te zijn voor de economie en een echte hoofdpijn voor de benadeelden, want het is bekend dat familiekwesties als ze vertroebeld zijn, niets goeds brengen.

Als u in dit geval bent , zijnde erfgenaam welke na het overlijden van de erflater, niet tot een akkoord komt met de andere erfgenamen in de uitvoering van het testament, aarzel dan niet om contact op te nemen met dit advocatenkantoor in Alicante van Carlos Baño León, en wij zullen het notariële dossier door het verzamelen van de documentatie die u nodig hebt, die essentieel is bij de verwerking van nalatenschappen, en het aanvragen van de notariële handeling en na een korte tijdsperiode die er nodig is ter uitvoering van de eisen opdat u toekenning van de rechten welke u hebt volgens het testament.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven