Wat gebeurt er wanneer na verdeling van eigendommen bij een erflating, men niet meer wil verdergaan als mede-eigenaar van het goed?

Wat gebeurd er wanneer na de verdeling van goederen van een nalatenschap of erfenis, men niet wenst verder te gaan als mede-eigenaar van een goed en zodoende niet meer de onverdeelbaarheid wil.

De aanvaarding van een nalatenschap betekent niet alleen de verklaring van aanvaarding van goederen maar ook dat deze worden toegekend krachtens de wil van de erflater.

Nalatenschappen bestaan heel vaak uit een enkel onroerend goed en zodoende dat wanneer de erfgenamen dit wordt toegewezen naar evenredigheid van het recht dat het testament hun toekent, zodat zij eigenaar worden in onverdeeldheid of mede-eigendom.

In geval de nalatenschap bestaat uit verschillende eigendommen, de advocaten van Carlos Baño León specialisten in nalatenscahppen te Alicante, radens steeds aan dat er persoon of hoofd een vermogen wordt toegekend, zodat het vermogen mogelijk niet wordt gedeeld en als er verschillen zijn tussen de erfgenamen, deze worden gecompenseerd met geld.

los abogados asesoran y recomiendan propuestas legales reparto de bienes de una herencia

Maar vele malen is dit niet mogelijk zodoende dat ofwel men overgaat tot de verkoop van de eigendom of indien enkelen van de erfgenamen geïntresseerd zijn in het verwer-ven ervan, zodat het wordt toegekend door compensatie in contanten.

Maar ook velen malen blijven deze eigendommen voor een tijd in onverdeelde mede-eigendom en pas wanneer één van de mede-eigenaars belangstelling toont, staan zij voor het probleem wat te doen.

De oplossing in dat geval, wordt gegeven door ons Burgelijk Wetboek welk vastlegt dat in deze gevallen dat het goed onverdeelbaar is (en dat is bevoorbeeld een onroerend goed) de oplossing bij gebrek aan akkoord met de mede-eigenaars, is het nemen van juridische stappen ter verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen door het indienen van deze gerechtelijke procedure, zodat de eigendommen ofwel op de onroerendgoed markt verkocht worden of indien er geen akkoord is met betrekking tot de verkoopsvoorwaarden, wordt het verkocht via een openbare rechtsveiling.

De civiele advocaten in Alicante van Carlos Baño León hebben een lange en bewezen ervaring in dit soort gerechtelijke procedures waarin we steeds proberen tot een verkoopsovereenkomst te komen via een makelaarskantoor en met opstelling van algemeen aanvaarde voorwaarden en indien een dergelijke overeenkomst niet mogelijk is, wordt de rechter verzocht om het genoemde eigendom gerechterlijk te veilen.

Gewoonlijk wordt in de rechterlijke beslissing een termijn vastgesteld waarbinnen de partijen tot overeenstemming moeten komen over de verkoop; zo niet, dan wordt de verkoop gedwongen door middel van een openbare gerechtelijke veiling.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven