Hoe kan men te weten komen of er een testament is opgesteld?

Velen malen vragen we ons af hoe we kunnen te weten komen of er een testament bestaat of niet en op een kortbondige wijze gaan we dit uitleggen.

In Spanje de testamenten die bij een notaris worden opgesteld, zijn geregistreerd in

van Directoraat-generaal van registers en notarissen, op deze manier dat eender welk testament van zo gauw dat deze is opgesteld door een notaris, dit electronisch wordt geregistreerd in de bovengenoemde instantie.

Wanneer een persoon bij het uitoefenen van zijn recht, zich velen keren naar een notaris begeeft om aldaar testamenten te laten opstellen, zullen deze automatisch worden geregistreerd in deze vermeldde openbare instantie, waarbij er rekening wordt gehouden met het laatst opgestelde testament, in de tijd, alszijnde geldig.

Op deze manier wanneer de advocaat-specialisten voor erflatingen en testamenten van Carlos Baño León certificaten aanvragen, komt het regelmatig voor dat er een lijst van verschillende testamenten bestaat, welke zijn opgesteld in de loop van de tijd maar het is wel zo dat er maar éen geldig is, de meest recentste, en dat testament zal het zijn dat u moet opvragen aan de notaris wanneer u wil starten met de handelingen van aanvaarding van een erflating.

Er dienen certificaten te worden aangevraagd (genaamd laatste wilsbeschikking) bij het Directoraat-generaal van registers en notarissen en dezen zullen aangeven of er een testament bestaat en wanneer er verschillende zijn, welke rechtsgeldigheid heeft.

Het is duidelijk dat wanneer men dit heeft nagevraagd en het antwoord negatief is,

dit wil zeggen dat de overledene geen testament opgesteld had, en dat hij geen laatste wilsbeschikking had, zodoende dat de erfenis verloopt zoals deze is vastgelegd in de  Wet hieromtrent. Hierbij worden de rechten erkent met betrekking tot de bezittingen van de overleden persoon en waarbij men zich dient te wenden tot procedure voor de verklaring van erfgenamen ab intestate voorzien in de Wet.

Advocaten specialisten te Alicante voor erflatingen en testamenten van Carlos Baño León kunnen u bijstaan bij het uitvoeren van de noodzakelijke handelingen ter bekoming van de erkenning van zijn status als erfgenaam en het toewijzing van activen of eigendommen die hem toekomt.

We kunnen niet nalaten om u weer te geven dat opdat men een verklaring van laatste wilbeschikkingen uitreikt, men het overlijdenscertificaat dient aan te brengen van de persoon van wie men deze informatie wil bekomen zodoende dat wanneer men niet dit overlijdenscertificaat beschikt, men niet de gevraagde verklaring zal kunnen bekomen welke men wilde hebben.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven